gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ YILLIK İZİNLERİNE DÜZENLEME

Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Sahil Güvenlik Bot/Gemi Komutanlıkları emrinde görevli personelin yıllık izinlerinin 10 günlük kısmı Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 20 günlük kısmı ise bir veya iki bölüm halinde diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki veya üç defada verilmesi öngörüldü.

07 Kasım 2013 Perşembe 08:25
SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ YILLIK İZİNLERİNE DÜZENLEME


7 Kasım 2013  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28814

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, Sahil Güvenlik Bot/Gemi Komutanlıkları emrinde görevli personelin yıllık izinlerinin 10 günlük kısmı Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 20 günlük kısmı ise bir veya iki bölüm halinde diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki veya üç defada verilir."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 29/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET