gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAVUNMA SANAYİNDE KAMU PERSONELİ

Savunma Sanayi Müsteşarlığının Kamu Personeli...

13 Eylül 2011 Salı 23:56
Savunma Sanayinde Kamu Personeli

 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Personel Durumu
Savunma sanayimizin 2010 yılında sergilemiş olduğu performansa ilişkin göstergeler aşağıda özetlenmektedir:
Savunma Sanayii Dolaysız Cirosu
$ 2.732.933.353
Savunma Sanayii Toplam (Dolaysız+Dolaylı) Cirosu
$ 3.487.427.831
Savunma Ürün ve Hizmetleri İhracatı
$ 634.189.588
Savunma Dışı Havacılık Sanayii İhracatı
$ 219.312.739
Toplam Savunma ve Havacılık İhracatı
$ 853.502.327
Özkaynaklardan Ar-Ge Harcaması
$ 143.427.656
Toplam Ar-Ge Harcaması
$ 666.019.607
TSK İhtiyaçlarının Yurtiçinden Karşılanma Oranı (YİKO)
52,1%

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon harcamaları 2010 yılı itibariyle 3,96 milyar dolar olarak gerçekleşmiş; söz konusu miktarın %52,1’i yerli savunma sanayimiz eliyle karşılanmıştır. Bu gösterge hem teknolojik açıdan dışa bağımlılığı, hem de ekonomik açıdan kaybımızı göstermesi açısından önem taşımaktadır. SSM 2007-2011 Stratejik Planı’nda 2010 yılı için %50 YİKO (TSK İhtiyaçlarının Yurtiçinden Karşılanma Oranı) hedefi konulmuş olup, bu rakama ulaşılmış olması memnuniyetle karşılanmaktadır.
Maaşlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 3238 sayılı Teşkilat Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Müsteşarlık çalışanları, kadro karşılığı sözleşmeleri olarak (uzmanlar, uzman yardımcıları, yöneticiler (şube müdürü ve üstü), hukuk müşavirleri ve daire tabibi) ya da 3238 Sayılı Kanunun 8. maddesi çerçevesinde özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmektedirler. Çalışanlara, maaşları ile birlikte 4 ikramiye ile ayrıca Haziran ve Aralık aylarında birer ücret teşvik ikramiyesi ödenmektedir.
İnsan Kaynakları Temini
Başvuru Koşulları
Ünvan
Sınıf
Bölümler
KPPS (1) Puanı
KPDS/ÜDS Puanı
veya
TOEFL Puanı
Diğer
Uzman Yardımcısı
Teknik Hizmetler
Mühendislik Fakültelerinin SSM’nin ihtiyaç duyduğu bölüm mezunları
85
80
veya
TOEFL (IBT): 75
-
Uzman Yardımcısı
Genel İdari Hizmetler
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Hukuk Fakültelerinin SSM’nin ihtiyaç duyduğu bölüm mezunları.
85
80
veya
TOEFL (IBT): 75
-
"Sözleşmeli Personel
(Proje Mühendisi/Bilgi Yönetimi Uzmanı/Kalite Uzmanı)"
-
Mühendislik Fakültelerinin SSM’nin ihtiyaç duyduğu bölüm mezunları
70
75
veya
TOEFL (IBT): 70
Alanlarında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak
 
 
 
 
Personel İstatistikleri
 
 
 
 
Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET