gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYDER RAPOR EKSİK DİYENLERE CEVAP VERDİ

SAYDER, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan Sayıştay Raporlarının içeriğinin yetersizliği hakkında değerlendirmelere cevap verdi. SAYDER yaptığı açıklamada;

28 Kasım 2013 Perşembe 20:57
SAYDER RAPOR EKSİK DİYENLERE CEVAP VERDİ

Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan Sayıştay Raporları hakkında meslektaşlarımız adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Sayıştay Başkanlığınca TBMM'ye gönderilen 2012 yılı düzenlilik (mali) denetim raporlarının görüşülmesi sırasında raporların içeriğinin yetersiz olduğuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, TBMM'ye gönderilen denetim raporları "denetçi raporları" değildir. Bu raporlar 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince "Sayıştay Raporları”dır. Bu raporların TBMM'ye gönderilmek üzere nihai şekil ve içeriğinin belirlenmesi sürecinde denetim ekipleri ilgili mevzuat ve denetim rehberlerine göre düzenledikleri denetim raporlarını Sayıştay Başkanlığına sunmuş, bu raporlar tamamı Sayıştay üyelerinden oluşan Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunda ilgili denetim ekibini temsil eden Denetçilerin de katılımıyla görüşülmüştür. Bu süreçte kurul, raporların içerdiği bulguların ne derece önemli olduğuna ve bu öneme göre TBMM'ye gönderilecek raporlarda yer alıp almayacağına ve denetim görüşünün buna göre ne olması gerektiğine ilişkin olarak  kararlar vermiştir. Daha sonra yine bu kurul bünyesinde oluşturulan raportörler heyetince kurul tarafından verilen kararlar dikkate alınarak TBMM'ye gönderilmek üzere söz konusu raporlara son hali verilmiştir. Ayrıca düzenlenen raporların eklerinin TBMM’ye gönderilmemesi raporların içeriğinin daha iyi anlaşılmasını zorlaştırmıştır.  Bu nedenle Rapor Değerlendirme Kurulunda görüşülerek TBMM'ye gönderilen raporlar artık Sayıştay Başkanlığı raporudur.

Son günlerde çeşitli basın ve yayın organlarında Sayıştay raporlarına ilişkin olarak yapılan bazı değerlendirme ve yorumlarda, söz konusu raporların içeriği ve yer verilen  tespitlerden öte, görevini yasalara ve stand artlara uygun olarak titizlikle yapan Sayıştay Denetçilerinin eleştirildiği görülmektedir. 152 yıllık onurlu bir mesleğin birer üyesi olan  Sayıştay Denetçileri, düzenledikleri raporlarda hukuki dayanağı olmayan, nesnel olmayan ve belgeye dayanmayan hiçbir tespite yer vermezler. Bu prensip mesleğimizin en eski ve en temel prensibidir. Ayrıca TBMM ve  kamuoyuna sunulan raporlarda yer alan tespitler kurum içinde pek çok değerlendirme süzgecinden geçmekte, bunlar denetlenen kurumların da görüşleri alınıp değerlendirilerek  son halini almaktadır. Bu nedenle yapılan tespitlerin doğruluğundan şüphe edilmesini gerektirecek hiçbir gerekçe bulunmamaktadır.

Demokratik sistemin vazgeçilmez kurumlarından, bağımsız ve tarafsız anayasal bir kurum olan Sayıştay'ın denetiminden beklentilerin daha gerçekçi ve daha yapıcı olması, iyi işleyen bir kamu mali yönetimi sisteminin yerleşmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda konuyu daha sağlıklı değerlendirmek üzere gerekli olan doğru bilgilerin temini de çok önemlidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET