gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY'A 7 ÜYE İÇİN ADAY SEÇİMİ YAPILACAK

Sayıştayda halen boş bulunan yedi (7) üyelik için, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye adayı seçimi yapılacaktır.

16 Şubat 2015 Pazartesi 05:05
SAYIŞTAY'A 7 ÜYE İÇİN ADAY SEÇİMİ YAPILACAK

Aynı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; boş bulunan üyeliklerin beşi (5) Sayıştay meslek mensupları, ikisi (2) Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından seçilecektir.
Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde aşağıda yazılı belgeleri de ekleyecekleri bir dilekçe ile "T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45, 06520 Balgat/ANKARA" adresine bizzat veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Dilekçeye Eklenecek Belgeler:
1 - Özgeçmiş,
2 - En az dört yıllık yüksek öğrenim bitirdiğine ilişkin belge,
3 - 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge,
4 - İlgilinin Dairesince onaylanmış sicil özeti,
5 - Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET