gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY'DA BOŞ ÜYELİK İÇİN SEÇİM

Sayıştay 30.11.2010 tarihli Resmi Gazete'de yaptığı duyuru ile isteklileri başvuruya davet etti.

30 Kasım 2010 Salı 09:37

Sayıştay Başkanlığından :
Sayıştay’da halen boş bulunan Beş (5) üyelik ile seçim tarihine kadar boşalacak üyelikler için, 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olan istekliler arasından aynı Kanunun değişik 6 ncı maddesi gereğince seçim yapılacaktır.
Boş bulunan üyeliklerden beşte üçü Sayıştay Meslek mensuplarından; geriye kalanlarının en az yarısı Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere, aynı Kanunun değişik 4 üncü maddesinde sayılan diğer adaylar arasından seçilecektir.
Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren bir ay içinde aşağıda yazılı belgeleri de ekleyecekleri bir dilekçe ile “T.C.Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 06100 Balgat/ANKARA” adresine bizzat veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Dilekçeye Eklenecek Belgeler:
1- Özgeçmiş
2- En az dört yıllık yüksek öğrenim bitirildiğine ilişkin belge (832 sayılı Kanuna 4149 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3’üncü madde hükümleri saklıdır.)
3- 832 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge
4- İlgilinin Dairesince onaylanmış sicil özeti
5- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
İlgililere duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET