gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SENDİKALAR TORBA'YA KARŞI ÇIKTI

ürkiye Büyük Millet Meclîsinde imzaya açılan 29 Kasım 2010 tarihli Torba Kanun Tasarısına karşı çıkan Belediye-İş Sendikası ve Kamu Emekçileri Sendikaları İzmir Şubeler Platformu, çeşitli eylemler yaparak, hükümeti protesto etti.

15 Aralık 2010 Çarşamba 14:02
Sendikalar Torba'ya Karşı çıktı

     Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılması, sendikalardan büyük tepki topladı.

   İzmir'de örgütlü Belediye-İş Sendikası Şube Başkanları ve üyelerinin oluşturduğu yaklaşık yüz kişi İzmir Büyukşehir Belediyesi önünde basın açıklaması ve eylem yaptı. Sendika üyeleri kanun tasarısının getirdiği esnek çalışma modeline yönelik birçok hüküm içerdiği, norm kadro ve ihtiyaç faz- " lası adı altında binlerce belediye ve il özel S idare işçisinin keyfi 4 olarak başka kurumlara, hatta illere naklini sağlamayan hükümleri gerekçesiyle yasaya karşı çıktı ve Grup adına basın açıklaması yaptı Belediye-İş Şube Başkanı Mutoğlu, "Tasarı hül Anayasa'ya açıkça aykırıdır. Rızamız aranmadan atama yapılması söz konusu olamaz. Tasarıda ihtiyaç fazlası olarak nitelenen işçilerin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlügü'nün taşra teşkilatlarında ve diğer kamu kurumlarında, Türkiye'nin dört bir yanında çalıştırılmaları öngörülmüştür. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, aile düzenimizi, çocuklarımızın yaşamını, okulunu değiştirmek zorunda kalacağız yada işimizi kaybedeceğiz" dedi.
     Basın açıklamasını okuyan Mertoğlu/Tasarının gerekçesinde açıkça belirtildiği üzere, bizler kurumlarımızda nitelikli ustalık, uzmanlık gerektiren işlerde çalışmakta iken başka kurumlarda hizmetli kadrosunda çalışmamız öngörülmektedir. Yapılmak istenen nitelikli iş gücünün israfından başka bir şey değildir. Sayılan nedenlerle çağdaş sosyal hukuk devleti düzeninde kabul edilemeyecek, Anayasaya aykırı düzenlemeler içeren yasa tasarısının 109. maddesinin tasarıdan çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. İşçiler basın açıklamasının ardından "Belediye işçisi köle değildir, iş-ekmek yoksa barış ta yok, hükümet yasanı al .

   KESK, AKP BİNASINA YÜRÜDÜ

      Belediye İş Sendikası'nın yanı sıra Kamu Emekçileri Sendikaları İzmir Şubeler Platformu da Torba Kanun tasarısı'na karşı çıktı. Eylem ve basın açıklamasını Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanlığı önünde yapmak isteyen grubu çelik kuvvet barikatı karşıladı. Eylemcilerin önüne geçip sıralanan polisler, arkalarına panzerleri de alarak AKP İl binasının 50 metre ötesinde durdu. Eylemci KESK üyeleri de polis barikatı önünde durarak, basın açıklamasını yaptı. KESK Şubeler Platformu adına konuşan Ali Rıza Özer, "Bu 1 barikatı hükümet bize değil çetev lere, IMF'ye kurmalıdır" sözleriyle başladığı konuşmasında, kanun tasarısına iiickin eleştirilerini getirdi. Özer, ıvencemizi eli1 aldıkları gibi hleyin amirimize in dememek işten i gerekçemiz olabilir. Bizier ... .lan da iş yaşamından tamamen bertaraf eden, bu uygulamalarıyla anti demokratik olduğu apaçık belli olan yasa tasarısına karşıyız. Biz özlük, sosyal ve ekonomik haklarımız için olduğu gibi ülkemizin demokratik yasalarla yönetilmesi için de çalışacağız. Yaşasın demokrasi mücadelemiz" diye konuştu.   

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET