gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK’DAN EĞİTİM PANELİ

Avrupa Konseyinin liderliğinde sürdürülmekte olan Güneydoğu Avrupa Ülkelerindeki Sosyal Güvenlik Konularının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında “Tamamlayıcı (mesleki) Sosyal Güvenlik Sistemleri Bölgesel Eğitim Etkinliği” 18 Ekim 2010 tarihinde Ankara Grand Rixos Hotel’de yapıldı.

22 Ekim 2010 Cuma 17:30
SGK’dan Eğitim Paneli

 Tamamlayıcı (Mesleki) Sosyal Güvenlik Sistemleri Konusunda Bölgesel Eğitim Etkinliği Paneli.

Temel amacı, sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonunun güçlendirilmesi ve sosyal 

politikalar alanındaki kurumsal, yasal ve yönetimsel reform çalışmalarının kolaylaştırılması olan 

Program   kapsamında   gerçekleştirilen   etkinlik,   ülkemizde   yaygın   uygulama   alanı   bulmayan 

Tamamlayıcı (Mesleki) Sosyal Güvenlik alanında fikirsel bir taban oluşmasına katkı sağlama hedefi 

doğrultusunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Programın katılımcısı olan Arnavutluk, Kosova, Makedonya,  

Sırbistan,   Bosna   Hersek,   Karadağ   ve   Hırvatistan’dan   temsilciler   ile   Türkiye’de   bulunan   çeşitli 

üniversitelerden  öğretim üyeleri ve Kurumumuzun ilgili birimlerinden  75 temsilci katıldı.

 

SGK Başkan Yardımcısı Fatih Acar toplantının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin  2,5 

yıl önce çok önemli bir reformu gerçekleştirdiğinin altını çizerek, “30 yıldır beklenilen ama bir türlü 

hayata   geçirilemeyen   Sosyal   Güvenlik   Reformu’nu   hayata   geçirmiş   bulunuyoruz.   Bu   Reformla 

birlikte artık  sigorta  hak ve yükümlülüklerinin  eşitlendiği,  mali olarak  sürdürülebilir bir sosyal 

güvenlik sistemi yanında,   nüfusun tamamını kapsayan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını da 

Türkiye olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz.” dedi. 

 

Acar, son 2,5 yıl içerisinde oldukça önemli işler yapıldığına işaret ederek, “Teknolojik alt 

yapının yerleştirilmesi, ikincil mevzuat çalışmalarının bitirilmesi, kurumsallaşma anlamında önemli 

adımların   atılması,   fiziki   mekanların   yenilenmesi   gibi   baştan   aşağıya   tüm   kurumun   yeniden 

yapılanma   sürecini   yaşadık.   Bugün   geldiğimiz   noktada   daha   ayakları   yere   basan   bir   sistemi 

kurgulamış bulunmaktayız. Bugünden sonra da bu çalışmalarımıza aynı hız ve heyecanla devam 

edeceğiz.” dedi.              

 

AB’ye katılım müzakerelerine başlanılması ile Türkiye’nin çeşitli alanlarda uyum yönünde 

işbirliği çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Fatih Acar, ülkelerin teknik düzeyde yeterliliklerinin 

yükseltilmesi   bakımından   projelerin   önemli   katkılar   sağladığına   dikkat   çekerek,   “Halihazırda 

birbirinin   ülkesinde   çok   sayıda   vatandaşı   yaşayan   ülkelerin,   gerek   mevcut   ilişkileri   ve   sosyal 

güvenlik sözleşmelerinin geliştirilmesi,  gerekse yeni sosyal güvenlik sözleşmelerinin ortaya çıkması 

yollarıyla sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerini geliştirmeleri, doğrudan vatandaşlarının çıkarına bir 

durum meydana getirdiği gibi ülkeler arası işgücü hareketliliğindeki artışa ve bölgenin toplam 

refahının artmasına da mutlaka katkı sağlayacaktır.” Diye konuştu.

 

Fatih   Acar,   Güneydoğu   Avrupa   Ülkeleri   İçin   Sosyal   Güvenlikte   Eşgüdüm   ve   Yeniden 

Yapılanma  Programı’nın  bir çok ülkeyi ortak bir anlayış etrafında toplamayı başarmasının takdire 

değer bir durum olduğunu söyleyerek, “Programın uygulama sürecinin son aşamasına geldiğimiz 

günlerde düzenlenen bu panelde,   sosyal güvenlik alanının üzerinde önemle tartışılan   (mesleki 

emeklilik) konusunu  ülke örneklerini de inceleyerek detaylı olarak görme fırsatını yakalayacağız” 

dedi.

 

 Acar   “Etkinlik   kapsamında   yapılacak   sunumlar   pek  çok   soruyu   beraberinde   getirecek, 

önümüzdeki dönemde bizlere  ışık  tutacaktır.  Değerli  konuşmacılara  verecekleri bu bilgiler için 

şimdiden Kurumum adına teşekkür ederim. “ diye konuştu.

 

Açılış   konuşmasının   ardından   söz   konusu   eğitim   etkinliğine   katılımcı   ülkelerden 

konuşmacıların sunumları ile devam edildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET