gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK, YEŞİLKARTLILARIN CÜZDANINA GÖZ ATACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2012 yılında kaldırılması düşünülen yeşilkart uygulamasını yeniden masaya yatırdı.

20 Aralık 2010 Pazartesi 11:15
SGK, YEŞİLKARTLILARIN CÜZDANINA GÖZ ATACAK

Suistimalleri ortadan kaldırmak isteyen kurum, sistemdeki yeşilkart sahiplerini gelirleri üzerinden yeniden değerlendirecek. Eğer kart sahibinin aile fertlerinin kişi başına geliri asgari ücretin üçte birine karşılık gelen 253 lira üzerindeyse, sağlık sisteminden faydalanmaları için aile reisinden 30 lira prim yatırması istenecek. ? 6'daSGK, yeşilkartlıların cüzdanına gö; atacak ...baştarafı 1. sayfamızda Resmi verilere göre 9 milyon 300 binden fazla yeşilkart kullanıcısı bulunuyor. Sistemdeki suistimalleri ortadan kaldırmak için kolları sıvayan SGK, yeni bir komisyon kurdu.
Çeşitli kesimlerden oluşan komisyon 2011 yılı başından itibaren gelir testi ça lışmalarına başlayacak. Geliri asgari ücretin üçte bi rinden az olanlar ve üzerinde geliri bulunanlar ay aştırılacak. Bu çerçevede komisyon titiz çalışma için 10'un üzerinde kriter belirledi. SGK komisyonu, gerçekten yeşilkara muhtaç kimselerle yeşilkart sahibi zenginleri ayırmak için dedektif gibi çalışacak. Va tandaşların elektrik, su, telefon, internet ve cep tele fonu abonelikleri kontrol edilecek.
Kredi kartı kul lananların limitlerine bakılacak. Ayrıca Sosyal Yar dımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü bünye sindeki SOYBİS projesinden veriler de komisyonca çapraz kontrolden geçirilecek. 14 ayrı kurumdan ge len ve içinde vatandaşların tapu, vergi, sigorta kayıtlarının yer aldığı bilgilerle üzerine kayıtlı tarla, taşı nır ve taşınmaz mal ve dükkan bulunup bulunmadığ incelenecek. Yapılacak incelemeler neticesinde aile içi kişi başı gelir brüt asgari ücretin (şu anda 760 lira) üçte birinden az ise (253 liradan) GSS primini Hazine ödeyecek. Asgari ücretin üçte birinden 25; liradan asgari ücret tutarına kadar ise 30,42 lira sağ lık primi tahsil |dilecek. Brüt asgari ücret olan 76' ile asgari ücretin iki katı aralığında ise prim tuta 91,26 liraya çıkacak. Asgari ücretîn.iki katından fa: la ise 182,52 lira alınacak.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET