gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK BORÇLARI İÇİN HACİZ YAPILMAYACAK

SGK borçları için haciz yapılmayacak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belediyelerin takip edilen SGK borçları için haciz işlemi yapılmasına yönelik genelgenin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

14 Aralık 2010 Salı 17:00
Sgk borçları için haciz yapılmayacak

 Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, söz Konusu maddenin yürütmesinin durdurulması ve daha sonra iptali istemi ile geçen Nisan ayında Danıştay'da dava açıldığı hatırlatılarak, şöyle denildi: "Yürütmesinin durdurulmasına karar verilen Genelgenin 8'inci maddesindeki düzenleme; 5779 sayılı Kanun uyarınca, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve Dunlara bağlı kuruluşların borçları nedeniyle vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından kesinti yaptırılması, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre başlanılmış olan icra takip işlemlerinin durdurulmaması veya uygulanan hacizlerin kaldırılmaması ve bundan sonra da icra takip işlemlerinin yapılmasına devam edilmesine yönelik hükümler içermekteydi. Açtığımız dava sonucu verilen karar ile Genelgedeki hükmün yürütmesi durduruldu. Karar 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen diğer kamu alacakları (vergi vs..) için de emsal olabilecek." TTB'den yapılan açıklamada, Kalkınma Ajansları Proje ve faaliyet desteklerinden, vergi borcu olan belediyelerin de yararlanabileceği belirtildi. Açıklamada, "11 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile 'Bütçelerine mahalli idarelerin Katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler nedeniyle yapılacak ödemeler- de vergi ilişiksizliK belgesi ibraz zorunluluğunun aranılmayacağına' ilişkin düzenleme yapılmıştır" denildi. TTB'nin açıklamasında, "Kalkınma Ajans desteklerinde, 6183 sayılı Kanunun 22'nci maddesinin uygulanmaması gerektiği görüşünde olan Birliğimiz, konuyu Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile paylaşmış, ilgili Kurumların olumlu yaklaşımları ile yukarıda belirtilen değişiklik yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. (Başkent)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET