gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SHÇEK PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişiklik 16.10.2010 tarih ve 27731 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

16 Ekim 2010 Cumartesi 00:06
SHÇEK PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “18/4/1999 tarihinde görevli olanlardan, diğer niteliklere sahip olunması kaydıyla 8 inci maddenin birinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde yer alan öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET