Öncekiler Sonrakiler

SHÇEK PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişiklik 16.10.2010 tarih ve 27731 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

16 Ekim 2010 Cumartesi 00:06
SHÇEK PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “18/4/1999 tarihinde görevli olanlardan, diğer niteliklere sahip olunması kaydıyla 8 inci maddenin birinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde yer alan öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET