gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SİVİL G-20 RAPORU TÜRKİYE EŞİTSİZLİĞİNE VURGU YAPTI

Rusya’nın dönem başkanı olduğu G-20 çalışmaları kapsamında üye ülkelerden sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin oluşturduğu Sivil-20 Grubu, bir raporla üye ülkelerin ekonomik eşitsizliğe karşı ortaya koyduğu politikaları değerlendirdi. Güçlü büyüme için önerilerin de yer aldığı raporun Türkiye’ye ilişkin bölümü, TEPAV tarafından hazırlandı.

03 Ağustos 2013 Cumartesi 00:23
SİVİL G-20 RAPORU TÜRKİYE EŞİTSİZLİĞİNE VURGU YAPTI

Bu yıl Rusya’nın dönem başkanı olduğu G-20 çalışmaları kapsamında üye ülkelerden sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin oluşturduğu Sivil-20 Grubu, bir raporla üye ülkelerin ekonomik eşitsizliğe karşı ortaya koyduğu politikaları değerlendirdi. Güçlü büyüme için önerilerin de yer aldığı raporun Türkiye’ye ilişkin bölümü, TEPAV tarafından hazırlandı.

Çalışma G-20 ülkelerindeki karar alıcılariçin bir dizi öneride bulunuyor ve üye ülkelerdeki ekonomik eşitsizliklerin giderilmesine yönelik politika tartışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’deki sorunlu alanlar…

Raporun TEPAV Araştırmacısı Feride İnan tarafından kaleme alınan Türkiye bölümünde, Türkiye ekonomisinin 2001 krizinin ardından gösterdiği gelişime rağmen eşitsizlikler açısından diğer ülkelere kıyasla dikkat çekici bir noktada olduğu belirtildi. Bu kapsamda bölgeler arasında özellikle kentsel ve kırsal alandaki derin gelir uçurumlarının varlığına değinen İnan, özellikle tarım sektöründeki kayıtdışı işgücüne, eğitim gibi gelir artırıcı olanaklara erişimin alt gelir gruplarında düşük olduğuna ve vergi sistemindeki sosyal refahtan çok gelir dağılımındaki adaletsizliğe neden olan yapısal sorunlara dikkat çekti.

Eşitsizliklerin azaltılmasına dönük adımlar da var

Raporda, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermeyi amaçlayan yatırımlarda devlet yardımları mevzuatının, ülke genelinde eşitsizliklerin azalmasına olumlu bir katkı yaptığı da vurgulandı. Bunun yanında ilköğretimde okullaşma oranını yüzde 100’e yükselten politika çerçevesinin, kadın ve genç istihdamını arttırmaya yönelik tedbirlerin ve de sağlık sisteminin kapsamının genişletilmesinin, eşitsizliklerin azalmasındaki olumlu rolünün altı çizildi.

K:TEPAV

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET