gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMEDEN KADROYA GEÇİŞİN AYRINTILARI

Açıklamayı Başbakan yaptı:96 bin 500 kadro sözü yerine geldi. Buna göre, 25 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, çoğunluğu Sağlık Bakanlığı ve belediyelerde çalışan sözleşmeli personel, devlet memuru kadrosuna geçebilecek. 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre, 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bununla birlikte KİT'lerde "4-B" kadrosuyla çalışan 75 bin sözleşmeli için ise yeşil ışık yanmadı. Kamuoyunda "4-C" olarak bilinen ve KİT'lerde çalışan geçici işçilerin kadro beklentisi de karşılık bulmadı.

26 Haziran 2013 Çarşamba 07:10
SÖZLEŞMEDEN KADROYA GEÇİŞİN AYRINTILARI

Başbakan Tayyip ERDOĞAN 25 Haziran 2013 tarihinde Grup toplantısında yaptığı açıklamada; "25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün, bundan sonrası geçerli değil, bugün itibariyle, geçmişe yönelik görevde bulunan, 657 sayılı kanunun 4-B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel ve 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli, devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda 96 bin 500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi bu yasama döneminde yapmış olacağız" dedi.

Bu çerçevede ,kadroya geçiş düzenlemesinden yararlanacaklar ve sayısı :


1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B’ maddesine göre çalışan Sözleşmeli personel : 72.485
2.4924 sayılı Kanuna göre tabi sözleşmeli sağlık personeli: 772 Kişi
3.5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel(İl özel idareleri ,belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerindeki sözleşmeli personel ) : 23.248 kişi 


Yasal düzenleme yolda. 7100 bin sözleşmeli artık resmen devlet memuru Sözleşmeli personelin beklediği müjde Başbakan'dan geldi... 96 bin 500 sözleşmeli yapılan düzenlemeyle memur kadrosuna alındı. Memur olacakların 20 bini Sağlık Bakanlığı, 23 bini ise belediyelerde çalışıyor. 4-C'liler ise kapsam dışında... 


ŞUBATTA SÖZÜ ALMIŞTI 

En fazla kadro belediyelerde BAŞBAKAN Erdoğan'ın, kadro müjdesinden, kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 96 bin 500 kişi yararlanacak. Kadroya alınacak sözleşmelilerin büyük bölümünü, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerde 4/B kadrosuyla görev yapan personel oluşturuyor. Memur olacakların 20 bini Sağlık Bakanlığı, 23 bini belediyelerde çalışıyor.

 4-C'LİLERE 

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 4-C kadrosuyla geçici isçi olarak çalışanların sendikal güvenceden yararlanacaklarını söyledi. AKŞAM'a konuşan Çelik, "Biz onların da toplu sözleşmeden yararlanmasını istiyoruz. Sendikalarla masaya oturduğumuzda onları da kapsama alacağız" dedi.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenlemeyle kamuda çalışan ve 25 Haziran 2013 itibariyle geçmişe dönük hizmeti bulunan 96 bin 500 sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğini söyledi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Yapacağımız düzenlemeyle kamudaki bir kısım sözleşmeli personelin devlet memuru olmasına olanak tanıyoruz. 25 Haziran itibariyle yani bugün, bundan sonrası geçerli değil, geçmişe yönelik görevde bulunan 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre, 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. BU kapsamda şu anda 96 bin 500 personel bulunuyor. Bu işi de tatile girmeden, bu yasama dönemi içinde bitireceğiz" dedi. 

Bununla birlikte KİT'lerde "4-B" kadrosuyla çalışan 75 bin sözleşmeli için ise yeşil ışık yanmadı. Kamuoyunda "4-C" olarak bilinen ve KİT'lerde çalışan geçici işçilerin kadro beklentisi de karşılık bulmadı. Sendikaların verilerine "4-C" kadrosunda halen 47 bin, Çalışma Bakanlığı verilerine göre ise 23 bin geçici işçi bulunuyor. 

 AKŞAM

ASLI IŞIK/ANKARA 


96 bin 500 sözleşmeli kadroya geçiyor 

Kamudaki personel rejiminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmakapsamında 96 bin 500 sözleşmeli personel kadroya alınacak. Sözleşmelilerinkadrolu yapılacağını Başbakan Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü grupkonuşmasında açıkladı. Başbakan'ın verdiği müjde uzun süredir bu haberibekleyen sözleşmelileri sevindirdi. Düzenleme kapsamında belediyeler ve il özelidarelerinde çalışan sözleşmelilerle genel bütçeli kamu kurumlarında 4-Bstatüsünde hizmet veren memurlar, kadrolu yapılacak. Zaman, sözleşmelilerinkadroya alınacağını 18 Şubat 2013 tarihinde duyurmuştu. Kadro müjdesinden aslanpayını belediyelerdeki 18 bin 500 sözleşmeli alacak. Yine Sağlık Bakanlığı ilediğer geııel bütçeli kamu kurumlarındaki sözleşmeliler de kadro hakkınakavuşacak. Bu kurumlar arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleriBaşkanlığı, üniversiteler ve çeşitli bakanlıklar bulunuyor. Ayrıca Sayıştay,Danıştay, SGK ve YSK gibi 50'ye yakın kamu kurumu da aynı kapsamda. Düzenleme25 Haziran 2013 itibarıyla yürürlüğe girecek. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi,Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşmeleri süren Sağlık Bakanlığı ve BağlıKuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet MemurlarıKanunu'nda da değişiklik öngören Torba Kanuna eklenecek. Böylece düzenleme.Meclis kapanmadan hayata geçirilecek. Düzenleme ile 25 Haziran 2013 tarihiitibarıyla çalışanlar, kadro hakkına kavuşacak. Başbakan Erdoğan, kadroyageçecek sözleşmeli sayısını 96 bin 500 olarak açıkladı. Buna ilişkin yasaldüzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız. Tatilegirmeden bu işi inşallah bitireceğiz." dedi. 

4-C'LİLER VE KİT'LERDE ÇALIŞANLARKADROLU OLAMIYOR

Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler kadroya alınacaksözleşmelilerin kapsamına çevrildi. Belediyeler, il özel idareleri ve diğerkamu kurumlarındaki 4-B'li çalışan sözleşmeli memurlar kadroya alınırken kadrobekleyen 4-Cliler ile TRT çalışanları kapsam dışı tutuldu. KİT'lerde çalışanyaklaşık 75 bin kişi de kadro kapsamına alınmadı. Kadro düzenlemesiyle kamudakipersonel rejiminin tek statüye indirilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla bundan sonrakamuya sözleşmeli personel alınmayacak. Düzenleme ile son dönemde işe alınanpek çok kişi birkaç günlük çalışma ile kadro hakkı kazanmış olacak. Kamununmemur kadrosu önemli ölçüde genişleyecek. Kamuda çalışan 200 bin sözleşmelipersonel de Hazirîan 2011'deki seçimler öncesinde'kadroya geçirilmişti. Bu sonalınma birlikte yaklaşık 300 bin kişiye kadro verilmiş olacak. Kadroya alınacaksözleşmeliler, pek çok ilave haktan yararlanacak. Çakılı görev yapan sözleşmelipersonele tayin hakkı verilecek. Sözleşmelilerin kadroya geçmesiyle birlikte enönemli iyileşme iş güvencesinde olacak. Her yıl sözleşme yenileyen memurlar,sözleşmelerinin uzatılmaması endişesinden kurtulacak, 657 sayılı kanunungetirdiği iş güvencesinden yararlanabilecekler. Halen pek çok alanda sözleşmeliile kadrolu arasında farklar var. Sağlık çalışanları açısından sözleşmelisağlık çalışanı, daha düşük döner sermaye alıyor. Vergi dilimleri kadrolu içinnet ücret üzerinden sözleşmelilerde ise brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Sözleşmeli çalışanlara kadroya geçme hakkı getiren yeni yasaldüzenlemeden faydalanacak olanların basında sağlık sekörü çalışanları geliyor. 

İSA YAZAR ANKARA ZAMANKAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET