gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİLERE KADRO VERİLSİN

TÜRK Sağlık-Sen Türkiye Sağlık ve Sosyal hizmet kolu Kamu görevlileri sendikası Mersin Şube Başkanı Ümit Turhan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi önünde 4B'li çalışanlara kadro verilmesi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

31 Aralık 2010 Cuma 10:22
Sözleşmelilere Kadro Verilsin

Görev yapan binlerce sözleşmelinin maaşlannı genel bütçeden almalan ve kadroya geçirilmeleri için bir imza kampanyası başlattıklarını da vurguladı. Açıklamanın ardından Hastane de çalışan sözleşmeli personeller imza atarak destek oldular.

TURHAN, SORUN YAŞAYAN SÖZLEŞMELİ PERSONELLERDİR

  Turhan; "Bugün sağlık alanında yaşanan en büyük mağduriyetlerden birisi de farklı istihdamdır. Sözleşmeli istihdamda da mağduriyet yaşayan en önemli kesim ise üniversite hastanelerinde yaşayan sözleşmeli personellerdir. Sendikamızın 2009 yılında yaptığı ankete göre sözleşmelilerin yüzde 87'si çalışmak için yaşadığı şehri terk etmiş. Yüzde 84'ü de işi nedeniyle ailesinden ayrı yaşamaktadır. Sözleşmelilerin yüzde 34'ü ailesini 6 ayda bir görebiliyor. Yüzde 31'i eşiyle ayrılmak üzeredir. Anketin bu çarpıcı sonuçlan sözleşmeli memurların içinde bulunduğu hazin tabloyu anlatma yeterlidir. Eş durumu tayini gibi aile birliğini temelden koruyacak bir haktan bile yoksun bırakılan üniversite hastanelerindeki sözleşmeli personeller, izin haklarından .eğitim hakkına kadar birçok özlük hakkından mahrumdurlar. 

MAAŞLARINI ALIRLARKEN BİLE ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYORLAR

   Üniversite hastanelerinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle sözleşmeli çalışanlar maaşlannı alırken bile zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Ekonomik krize sürüklenen hastanelere genel bütçeden yardım yapılarak borçlarını ödemeleri sağlanmış biraz nefes almışlardır. Görüldüğü gibi üniversite hastaneleri zor bir durumdadır. Sözleşmeli personelin ise sıkıntısı had safhadadır. Bunun için sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği yeni bir çalışmanın startını verdik. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET