gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİYİ İŞTEN ATMAYI KOLAYLAŞTIRAN DÜZENLEME MAHKEMELİK

Türk Sağlık-Sen 31 Aralık 2010’da yayınlanan sözleşmeli memur çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan yer alan bazı hükümlerin iptali için Danıştay’a dava açtı

14 Ocak 2011 Cuma 15:42
Sözleşmeliyi işten atmayı kolaylaştıran düzenleme mahkemelik

Söz konusu davada sözleşmeli memurların işten çıkarılmasını kolaylaştıran düzenlemelerin iptal edilmesi istendi.

Türk Sağlık-Sen tarafında açılan davada hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması halinde, yöneticinin yazılı uyarısına rağmen koşullara uymama ve sözleşmeli memurun kesintisiz üç gün veya toplamda 10 gün işe gelmemesi durumunda işten çıkarılmasını öngören düzenlemelerin iptal edilmesi talep edildi.

Ayrıca yapılan düzenleme ile sözleşmeli memurların yıllık izin süreleri belirlenirken sadece kamuda çalıştıkları sürenin dikkate alınmasını öngören düzenlemenin de iptali istendi.

Dava dilekçesinde hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması durumunun nasıl ve hangi kriterler göz önüne alınarak tespit edileceğine dair somut bir bilgiye yer verilmediği belirtildi. Hükmün idareye sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesini keyfi olarak feshetme yetkisi verdiğinden iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.

Dilekçede yöneticinin yazılı uyarısına rağmen koşullara uymama durumunda sözleşmenin fesh edilebilecek olmasının yöneticiler tarafından keyfi olarak sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin feshedilmesine neden olacağı belirtildi.

Dilekçede söz konusu düzenlemenin sözleşmeli personeli olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilerek “ Her an hizmet sözleşmesinin feshedileceği endişesini taşıyan sözleşmeli personellerin moral ve motivasyonları da olumsuz yönde etkileneceğinden kamu hizmetlerinin sunumunda da aksamalar meydana gelecektir.” denildi.

Dilekçede Devlet Memurları Kanununda 3 – 9 gün göreve gelmemenin cezası “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” olarak belirlenmesine rağmen sözleşmeli memurun 3 gün göreve gelmemesinde sözleşmesinin fesh edilebilecek olmasının hukuka ve hakkaniyete uyarlılığın bulunmadığı belirtildi. Söz konusu hükümlerin ivedilikle yürütmelerinin durdurularak iptal edilmesi istendi.

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “Kamuda 300 Bin personeli ilgilendiren söz konusu hükümler hazırlanırken adalete, çalışma hakkına dikkat edilmeliydi.

Keyfi uygulamalara izin vermeyecek şekilde çalışma esasları belirlenmeliydi. Faka bu yapılmadı. Sözleşmeli memurların çalışma esasları ile ilgili yayınlanan düzenlemede çalışanları kolaylıkla işten çıkarmanın önü bazı hükümlerle açıldı.

Çalışanı modern kölelik sisteminde çalışmaya zorlayan bu düzenlemelerin hukukla ve adaletle bağdaşan bir yanı yoktur. Çalışanları baskı altına almayı amaçlayan söz konusu düzenlemelerin iptali için bizde dava açtık.
” dedi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET