gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SPORDA ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

2011-2012 Futbol Sezonu başta olmak üzere diğer spor branşlarının müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin yaşanmaması için, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un değerlendirilmesi, uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile müsabakalarda alınacak emniyet tedbirlerine bir standart getirilmesine yönelik; Daha önce gönderilmiş olan genelge ve emir yazılara ilave olarak, yürürlüğe giren 6222 sayılı Kanun’a ilişkin değerlendirmeler ve bu doğrultuda yapılması gerekenler aşağıya çıkartılmıştır.

03 Eylül 2011 Cumartesi 07:14
Sporda Şiddeti Önlemek İçin Alınan Önlemler

2011-2012 Futbol Sezonu başta olmak üzere diğer spor branşlarının müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin yaşanmaması için, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un değerlendirilmesi, uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile müsabakalarda alınacak emniyet tedbirlerine bir standart getirilmesine yönelik;

Daha önce gönderilmiş olan genelge ve emir yazılara ilave olarak, yürürlüğe giren 6222 sayılı Kanun’a ilişkin değerlendirmeler ve bu doğrultuda yapılması gerekenler aşağıya çıkartılmıştır:

 

A- 6222 SAYILI KANUNDA YERALAN KONULARA İLİŞKİN

DÜZENLEMELER VE UYGULANMASI GEREKENLER:

 

1-Spor Güvenlik Kurulları

-İl Spor Güvenlik Kurullarına önceki kanuna ilave olarak, il milli eğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör spor kulüpleri konfederasyon temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yöneticinin katılması, (Madde - 4)

 

2-Elektronik Bilet ve Kamera Sistemleri

-Futbolda en üst ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerin T.C kimlik numarasına göre fotoğraflı elektronik bilet uygulamasına geçmesi ve spor alanlarında kamera sistemleri ve kontrol odalarını oluşturması,

-Futbolda en üst ligde bulunan kulüplerin spor alanlarında elektronik bilet ve kamera sistemlerini 1yıl, bir altındaki ligde 3 yıl içerisinde oluşturması,

-Basketbol, voleybol ve hentbol dallarında en üst ligde bulunan kulüplerin spor alanlarında kamera sistemlerini oluşturması, bu zorunluluğu 3 yıl içerisinde yerine getirmesi, (Madde - 5 - Geçici Madde -1)

-Stadyumlarda bulunan sabit kameralar ses ve kayıt özelliğine sahip olmadığından spor kulüpleri ile irtibat kurularak kameraların ses kayıt özellikli olmasının sağlanması,

 

3-Belediye Zabıtası Görevlendirilmesi

-Müsabaka alanı çevresinden seyyar satıcıların uzaklaştırılması amacıyla belediye zabıtasının görevlendirilmesi, (Madde - 12)

-Müsabaka güvenlik amirinin her zaman tribünlerdeki genel kolluk görevlilerinin sayısının arttırılmasına karar verebilmesi, (Madde -7 )

-Branş ve lig ayrımı yapılmaksızın tüm müsabakalarda özel güvenlik görevlendirilmekte iken yürürlüğe giren Kanun ile Profesyonel spor dallarında ve basketbol branşının en üst liginde spor kulüplerince özel güvenlik görevlendirilmesi, (Madde - 6)

-En üst profesyonel futbol ligi müsabakalarında spor kulübünün başvurusu ve Türkiye Futbol Federasyonunun Kolluk Birimlerinden talep etmesi halinde, spor güvenlik kurullarınca belirlenen özel güvenlik sayısının 1/3 oranında ve özel güvenliğin yerine ücreti mukabilinde görevde olmayan kolluk kuvvetinden görevlendirme yapılması, (Madde -6 )

 

7-Taraftardan Sorumlu Kulüp Temsilcisi

-Spor kulüplerince taraftar temsilcisi atanmakta iken, yürürlüğe giren Kanun ile taraftardan sorumlu kulüp temsilcisinin atanması, (Madde -9 )

-Spor kulüplerince genel kolluk birimine bildirilen taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi ile fanatik ve holiganlarla ilgili çalışma yapmak üzere müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında irtibat halinde bulunulması,

 

8-Kulüp Kolluk Görevlisi

-Futbolda en üst ve bir altındaki liglerdeki spor kulüplerine yönelik bir kulüp kolluk görevlisi görevlendirilmesi, (Madde -7 )

-Bu görevlinin (yedek görevli dahil) irtibat bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

 

 

9-Kulüp Görevlisi (Teşrifatçı)

-Spor kulüplerinin özel güvenlik görevlileri dışında seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalışma yapmak üzere kulüp kolluk görevlisi (teşrifatçı) bulundurması, (Madde - 6)

-Tribünlerde taraftarın numaralı koltuğuna yönlendirilmesi görevinin, spor kulüpleri tarafından görevlendirilen kulüp görevlileri (teşrifatçı) tarafından yapılması,

 

10-Spor Alanı Dışında İşlenen Suçlar

-Daha önceki kanunda spor alanı dışında işlenen suçlara ceza öngörülmemekte iken yeni düzenleme ile taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında ve takımların kamp yaptığı yerlerde de olay çıkarmaları durumunda ceza verilmesi, (Madde - 2)

 

11-Taraftarların Üst Araması

-Yürürlüğe giren Kanun ile genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerine mülki amirin yazılı emrine istinaden spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazla ve gerektiğinde el ile kontrol etme ve arama yetkisi verilmesi, (Madde - 12)

12-Alkollü yada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Etkisinde Olan Taraftarlar

-Alkol yada uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu anlaşılan kişilerin spor alanına alınmaması, bu şekilde giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişinin zor kullanılarak dışarıya çıkartılması ve bir yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden yasaklanması, (Madde - 18)

-Spor alanına alkollü olarak gelen veya girmekte ısrar eden kişilerin alkol tespitine yönelik kapılarda alkolmetre ile ölçüm yapılması, bu amaçla stadyum/spor alanı çevresinde trafik ekibi bulundurulması,

-Spor alanına giren bu kişilerin kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri tarafından spor alanı dışına çıkartılması, çıkmamakta ısrar eden kişilerin kolluk kuvvetlerince zor kullanılarak dışarıya çıkarılması,

13-Hakaret İçeren Tezahürat

-Spor alanları ve çevresinde hakaret olarak algılanacak söz ve davranışlarda bulunulması halinde şikayet şartı aranmaksızın ceza verilmesi, (Madde - 14)

-Müsabaka alanına sokulacak pankart ve dövizlerin müsabaka öncesi uygun bir zamanda kontrol edilmesi ve kanunda suç olarak tanımlanan hususları içeren pankart ve dövizlerin müsabaka alanına alınmaması

 

14-Adli ve İdari İşlemler

-Kanuna aykırı hareket edenlere idari cezalar Spor Güvenlik Kurullarınca verilmekte iken, yeni kanunla idari cezalar ve diğer idari yaptırımların Cumhuriyet Savcılıkları tarafından, adli cezaların ise HSYK’nın İhtisas Mahkemesi olarak görevlendireceği Asliye veya Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından verilmesi, (Madde - 23)-Kanuna aykırı hareket eden şahıslara yönelik yapılacak adli işlemlerin, adli işlem yapma yetkisine sahip aynı birim tarafından yürütülmesi, adli ve idari işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin bu birimde toplanması,

 

-Adli ve idari işlemlere ilişkin bu bilgi ve belgelerin bir suretinin ise spor olayları projesine kaydedilmek üzere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gönderilmesi,

-6222 sayılı Spor Kanunu çerçevesinde adli makamlarca, yürütülen soruşturmalarda (gizlilik dereceli dahil) haklarında soruşturma açılan kişilerin kimliklerinin tespit edilerek seyirden men tedbirinin derhal uygulanması, bilgi bankasına (spor olayları projesine) kaydedilerek takibinin yapılması,

 

15-Suç Türleri ve Cezaları

Spor alanlarına Yasak Madde Sokulması:

Müsabaka Sırasında Spor Alanlarına Alkollü İçecek, Uyuşturucu, Uyarıcı Mad. Sokulması:

Hakaret İçeren Tezahürat:

Usulsüz Seyirci Girişi: 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası,

Elektronik Bileti Yetkisiz Olarak Üreten, Satan, Kullanan-Kullandıran:

Yasak Alanlara Girme: 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve/veya adli para cezası,

Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması: Şikayet şartı aranmaksızın TCK’nın ilgili maddelerine göre cezaya hükmolunmasının öngörülmesi,

 

16-Seyirden Yasaklanma

-Kanuna aykırı hareket edenler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılması halinde seyirden yasaklanma kararının derhal uygulanması, (Madde – 18/2)

-Seyirden yasaklanan kişinin branş ayrımı yapılmaksızın müsabakalara sokulmaması,

 

17-Bilgi Bankası (Spor Olayları Projesi)

-Koruma tedbiri olarak uygulanan ve güvenlik tedbiri olarak hükmedilen spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişinin bilgilerinin oluşturulan elektronik bilgi bankasına kaydedilmesi, (Madde -18) fotoğraflı haliyle dökümünün alınarak stadyum-spor salonlarında kapılarda görevli personele dağıtılması ve takibinin yaptırılması,

-Yabancı uyruklu şahısların da bilgilerinin tam ve doğru olarak kaydedilmesi,

 

18-Seyirden Yasaklananların Genel Kolluğa Başvurma Yükümlülüğü

-Seyirden yasaklananların, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün yurtiçinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurması, (Madde - 18)

-Genel Kolluk birimine başvurma yükümlülüğü bulunan şahsın, müsabakanın oynanacağı gün herhangi bir sebepten dolayı bulunduğu başka bir ildeki genel kolluk birimine giderek bildirimde bulunması halinde bu bildirimi içeren belgenin İldeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce, şahsa cezanın verildiği İl Emniyet Müdürlüğündeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne elektronik ortamda (faks,e-posta) derhal iletilmesi,

 

19-Şike ve Teşvik Suçu

-Şike ve teşvik suçuna beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası, (Madde - 11) öngörülmektedir.

 

B-UYGULANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 

20-Eşgüdüm Toplantıları

-Müsabaka Güvenlik Amirleri ile Federasyon Temsilcisinin eş başkanlığında futbol branşında Süper Lig,1,2 ve 3.lig müsabakalarında ve basketbol, voleybol üst lig müsabakalarında toplantıların yapılması,

-Toplantıya, Müsabaka Güvenlik Amirlerinin mutlaka zamanında katılımın sağlanması,

 

 

21-Sosyal Paylaşım Sitelerinin Takibi

-Son dönemde taraftar grupları özellikle de fanatik ve holiganlar eylem, etkinlik ve seyahat programlarını elektronik ortamda sosyal paylaşım siteleri üzerinden organize ettiklerinden bu sitelerin titizlikle takibinin yapılması,

22-Mobil Kamera Ekipleri

-Stadyum kameralarının ses kayıt özelliği bulunmadığından özellikle çirkin ve kötü tezahüratta bulunanların tespit edilebilmesi açısından stadyum içerisinde yeteri kadar Mobil Kamera Ekiplerinin bulundurulması,

 

23-Amatör Futbol Müsabakaları:

-Amatör futbol müsabakalarında görevlendirilecek kolluk kuvvetleri sayısının ildeki görev yoğunluğu da dikkate alınarak spor güvenlik kurullarınca belirlenmesi, alınan kararın müsabakalarda görevli tüm kurum ve kuruluşlarca uygulanması gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

-6222 sayılı Kanuna göre seyirden yasaklanan kişilerin bilgilerinin yeni sezon başlamadan önce spor olayları projesine (bilgi bankası) kaydedilmesi,

-Cezalı kişilerin bilgilerinin müsabakalardan önce

1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 10. 000 güne kadar adli para cezası,
Şikayet şartı aranmaksızın 15 günden az olmamak kaydıyla adli para cezası ve 6 aydan iki yıla kadar hapis cezası,
Fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde adli para cezası,
3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası,

 

 

6-Ücreti Mukabilinde Görevlendirilecek Kolluk Kuvvetleri

 

5-Özel Güvenlik Görevlendirilmesi

 

4-Müsabakalarda Görevlendirilecek Kolluk Kuvvetlerinin Sayısının Arttırılması

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET