gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SULAMA BİRLİĞİ SÖZLEŞMELİLERİNİN KADRO UMUDU SUYA DÜŞTÜ

Devlet Personel Başkanlığının Sulama Birliklerinde 6172 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine istinaden sözleşmeli olarak istihdam edilen personeli ile ilgili görüşü sonrası kadro umudu sona erdi.

01 Ekim 2013 Salı 22:33
SULAMA BİRLİĞİ SÖZLEŞMELİLERİNİN KADRO UMUDU SUYA DÜŞTÜ

DPB'nın; 

6495 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacağı belirtilmekte olup; sulama birliklerinin mahalli idare birliği  olmaması sebebiyle, Sulama Birliklerinde 6172 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine istinaden sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 6495 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında memur kadrosuna geçirilmesinin mümkün bulunmadığı yönündeki mütalaa sonrası anılan personel umudunu yitirdi. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET