gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAŞERON İŞÇİLERİ İÇİN 3 YIL ŞARTINDA ESNEME SİNYALLERİ

Süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin üç yıl olması konusunda Sağlık Bakanlığı genel yazı yayınladı.

06 Kasım 2014 Perşembe 13:46
TAŞERON İŞÇİLERİ İÇİN 3 YIL ŞARTINDA ESNEME SİNYALLERİ

TAŞERON İŞÇİLERİ İÇİN 3 YIL ŞARTINDA ESNEME SİNYALLERİ
 
Süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin üç yıl olması konusunda Sağlık Bakanlığı genel yazı yayınladı. Bu yazıda bazı durumlar için 3 yıldan daha kısa süreli hizmet alımı yapılması öngörülmektedir. Böylece Torba Kanunda taşeron işçilere sağlanan 3 yıl çalışma şartı esnetilmiş oldu. 

11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan "İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun" 14 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 28 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında; ilgi (a) ve (b) genel yazılarımızda Özetle; daha önce 3 yıl veya altında sözleşme süresi belirlenmesi idarelerin takdirine bırakılan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin, söz konusu kanun değişikliği ile 3 yıl olarak belirlendiği ve anılan hizmet alımlarının 3 yılın altında yapılabilmesi için üst yöneticinin onayının gerektiği ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında hangi durumlar için 3 yılın altında yapılabileceği hususları belirtildiği hatırlatılan yazı;

Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı sağlık tesislerinden alınan geri bildirimlerde; sözleşmeye bağlanan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yeni binaya taşınılması, ek hizmet binası açılması vb. durumlarda ortaya çıkan hizmet alımı ihtiyaçlarının, mevcut sözleşmelerde yapılan %20 iş artışlarıyla karşılanamadığından, yapılacak hizmet alımı ihalelerinin sözleşme sürelerinin mevcut sözleşmelerle aynı zamanda sona ermesi için 3 yıldan daha kısa süreli hizmet alımı yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildikten sonra,

Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı sağlık tesislerince yapılan temizlik, güvenlik, bilgi işlem vb. süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, sözleşme süresi devam ederken yeni binaya taşınılması, ek hizmet binası açılması vb. durumlarda, yeni ortaya çıkan ihtiyaçların mevcut sözleşmelerde yapılacak %20 iş artışı ile karşılanamaması halinde, mevcut sözleşmelerin sona ereceği süre sonuna kadar olmak üzere 3 yıldan daha kısa süreli hizmet alımı yapılabilmesi için bu yazı ile birlikte 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında üst yönetici onayı verilmiş olup, ayrıca Kurumumuzdan herhangi bir izin talebinde bulunulmayacağı bildirildi.


Kamudan Haberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET