gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TC SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Askerde iken 4\B sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar

13 Aralık 2010 Pazartesi 09:59
TC Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

                                                ................VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

       ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirme veya noter tarafından gerçekleştirilen kura sonuçlarına göre, Bakanlığımızın 4\B sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilen adaylardan, askerlik görevlerini ifa etmeleri nedeniyle göreve başlatılmayanlara; Terhis oldukları tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde (20 eylül 2010 tarihinden önce terhis olanların 20 ekim 2010 tarihi mesai bitimine kadar) Bakanlığımıza dülekçe ile başvuruda bulunmaları, yerleştirildikleri il'de aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşıması kaydıyla, yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması durumunda, aynı il içinde ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde 4\B sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatılmaları Bakanlığımızca uygun görülmüştür.
     
              Bilgilerinizi ve durumun ilgililere tebliği hususunda gereğini arz ederim.
                                                                                                                   PROF.Dr. Nihat TOSUN
                                                                                                                                 Müsteşar

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET