gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TC SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Yeşil KarT faturaları ve yılsonu işlemleri

13 Aralık 2010 Pazartesi 11:56
TC Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sağlık kurumlarımızın 2010 yılsonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütmek, kurumlarımızın, eczanelerin ve optisyenlerin yaşayabileceği mali sıkıntıların öünen geçmek için ve bazı hastanelerimiz ile sağlık müdürlerimizin kendilerine gönderilen Yeşil Kart tedavi, üniversite,ilaç ve optik ödeneklerini kullanmayarak bağlı bulundukları muhasebe veya mal müdürlüklerinde beklettiği tespit edildiğinden aşağıdaki açıklamaları yapmak ihtiyacı doğmuştur.

1 - Hastahanelerimizin bağlı bulundukları muhasebe birimleri ile irtibata geçerek bu birimlerde bekleyen ödenekler hakkında bilgi almaları; ödenek var ise yeşil kart tedavi faturalarının tahkkuka bağlanarak tahsil edilmesi, ödenek yok ise mevcut fatura tutarlarının 'Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı' na alınarak muhasebeleştirilmesi.

2 - Üniversitelerin, kendilerine sevk edilip tedavilerini gerçekleştirdikleri yeşil kartlı hastalara ait tedavi faturalarını en kısa sürede sevk eden hastaneye ulaştırması ve adı geçen hastanelerimiz tarafından fatura incelenme ve tahakkuka bağlanma sürecinin hızlandırılarak muhasebe birimlerine intikal edilmesi, ilgili üniversiteler adına tahsilatların sağlanması, ödenek bulunmaması durumunda fatura tutarlarının 'Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı' na alınarak muhasebeleştirilmesi.

3 - İl sağlık müdürlerimiz tarafından ellerinde bulunan Yeşil Kart ilaç ve optik faturalarının en kısa sürede incelenerek muhasebe müdürlüklerine ulaştırılması ve tahsilatlarının gerçekleştirilmesi, ödenek bulunmaması halinde fatura tutarlarının 'Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı' na alınması

Yeşilkart Faturaları ve Yılsonu İşlemleri

2010 Yılsonu İşlemlerini sağlıklı bir şekilde Yürütmek ve Kurumlarımızın, Üniversitelerin, Eczacıların ve Optisyenlerin yaşayabileceği mali sıkıntıların önüne geçmek için yeşil kart faturaları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Yeşil kart fatura ödemelerinde 20.12.2010 tarihine kadar ekli belgede belirtilen işlemler yerine getirilmemesi halinde ödenek iptaline gidileceğinden hastane yönetimleri ile optisyenlerin dikkatli olmaları gerekiyor.

4 - Yeşil kart ilaç ve optik faturalarının İl sağlık Müdürlüklerine teslimini hızlandırmak için konunun Türk Eczacılar Birliği ile Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu tarafından kendi üyelerine duyurulması gerekmektedir.

     Yılsonunda kullanılmayan ödenekler iptal edileceğinden bütün kurumlarımızın 20.12.2010 Tarihine kadar yukarıda açıklanan işlemleri yerine getirerek fatura tahsilatlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. 21.12.2010 tarihine kadar kullanılmayan ödenekler tenkis edilerek 'Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı'na aldırdıkları fatura tutarlarına göre diğer kurumlarımıza tahsil edilecektir. Konunun aciliyet ve önemine binaen ilgili kurum ve birimlere ivedilikle duyurulması, sürecin İl Sağlık Müdürlüklerimizce Koordine edilip titizlikle takip edilmesi hususunda; 

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim
.                                           HAKAN AKSU 
                                                                                                  BAŞKAN YARDIMCISI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET