gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TİSK’İN G20 ÜLKELERİ ÇALIŞMA BAKANLARINA İŞSİZLİK ÖNLEMLERİNİ ANLATTI

2013 yılı G20 Çalışma Bakanları ile müzakere toplantısı 18 Temmuz 2013 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirildi. Toplantı “B20 İş Yaratma ve İnsan Sermayesine Yatırım Görev Gücü” konusunda yapıldı. Dünya işverenlerini temsilen TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Erol Kiresepi çalışma bakanlarına işsizlik üzerine konuşma yaptı.

18 Ağustos 2013 Pazar 21:12
TİSK’İN G20 ÜLKELERİ ÇALIŞMA BAKANLARINA İŞSİZLİK ÖNLEMLERİNİ ANLATTI

2013 yılında Rusya DönemBaşkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, G20 Çalışma Bakanları ilemüzakere toplantısı 18 Temmuz 2013 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’dagerçekleştirildi. Toplantıya “B20 İş Yaratma ve İnsan Sermayesine Yatırım GörevGücü” adına dünya işverenlerini temsilen TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi  Erol Kiresepi ile TİSKGenel Sekreteri Bülent Pirler katıldı.

Kiresepi toplantıda, “B20 İşYaratma ve İnsan Sermayesine Yatırım Görev Gücü” tarafından G20 Zirvesi’nesunulmak üzere hazırlanan tavsiyelerin “etkin ve etkili canlandırmapolitikaları” başlığı hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

Kiresepi konuşmasında aşağıdakihususlara değindi:

“Uzun süreli işsizliğin artmasıile birlikte, yapısal işsizlik de artış göstermektedir. Bu çerçevede, tümgruplar açısından istihdam edilebilirliğin ve sosyal ve ekonomik mobiliteninartırılması kamu politikaları açısından bir öncelik alanı olmalıdır.Sürdürülebilir ve içerici bir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma ancak bu yollasağlanabilir. İşletmelerin istihdam yaratabilmeleri rekabetçi piyasalardabaşarılı olmalarına bağlıdır. Bu başarının sağlanmasında hükümetlerin özelsektör eliyle sürdürülebilir kalkınmayı yaratacak açık ve uygulanabilir ulusalstratejiler ile kurumsal çerçeveleri ortaya koyması kritik önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, istihdamstratejilerinin özel sektör eliyle istihdam yaratılmasını gözetmesi, işgücüpiyasasında esnekliğin tüm gruplar için etkin biçimde işletilmesi, işgücüpiyasalarının katılığını azaltacak ve ücret dışı işgücü maliyetlerini düşürecekreformların gerçekleştirilmesi gereklidir. Hükümetler becerilere ve eğitime deyatırım yapmalı, kayıtdışı ekonominin daraltılması öncelikli olmalı, istihdampolitikaları ve sosyal politikalar tüm grupları içermelidir. Sosyal yardımpolitikaları bireyleri devlete bağımlı hale getirmemeli, işgücü piyasasınayeniden dahil olmayı hızlandırmak söz konusu politikaların belirlenmesinde önceliktaşımalıdır.

İşgücü piyasalarına yönelikolarak alınan önlemlerin orta ve uzun vadeli etki analizleri gerçekleştirilmeli,bu çerçevede, yapılan düzenlemelerin istihdama etkileri konusunda ÇalışmaBakanları ve Maliye Bakanları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmalıdır.İstihdamın işletmeler tarafından yaratıldığı ve sürdürülebilir işletmelerinsürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.”

K:TİSK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET