gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TOPLU SÖZLEŞME TAŞERON İŞÇİSİNE ÜCRET ARTIŞI

Kamu taşeron işçisine toplu iş sözleşmeleri sonucunda fiyat farkı ödemeleri şeklinde ücret artışının önünü açtı.

22 Ocak 2015 Perşembe 05:19
TOPLU SÖZLEŞME TAŞERON İŞÇİSİNE ÜCRET ARTIŞI

TOPLU SÖZLEŞME KAMU TAŞERON İŞÇİSİNE ÜCRET ARTIŞI GETİRDİ  

Kamu taşeron işçisine toplu iş sözleşmeleri sonucunda fiyat farkı ödemeleri şeklinde ücret artışının önünü açtı. Konuya ilişkin düzenleme 22 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete ile Maliye Bakanlığı PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK yayınlayarak gerçekleşti.


Yönetmelikle birlikte yapılacak toplu sözleşmeleri ile 11/9/2014 tarihinden sonrası için ücret ve sosyal haklarda fiyat farkı adı altında artışa ilişkin ek aylık ödemeleri yapılabilecek.

 

İşçiliğe bağlı gider: İşçiye verilen ücret ve sosyal haklar ile sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamı olarak tanımlandı. İşçilik giderleri, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikası ile yetkili işçi sendikası arasında yürütülen ve sonuçlandırılan toplu iş sözleşmesiyle belirlenecek.


Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yetkili işçi sendikası ile alt işveren adına yetkilendirilen kamu işveren sendikası arasında yürütülecek. Yetkilendirilen kamu işveren sendikası; toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gereği her türlü yazışmayı yapmaya, cevaplandırmaya, tutanakları düzenlemeye ve toplu iş sözleşmesini imzalamaya yetkili olacak. Toplu iş sözleşmesi, her bir ihale sözleşmesi dikkate alınarak işyeri düzeyinde imzalanır. Toplu iş sözleşmesinin süresi ihale sözleşmesinin süresini geçemeyecek.


Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra yürürlük süresi içinde alt işveren ile yetkili işçi sendikası arasında ücret ve sosyal haklarda artış öngören herhangi bir anlaşma yapılması halinde, bu artışlardan kaynaklanan fiyat farkı kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmeyecek.


Asıl işveren durumundaki kamu kurum ve kuruluşunun başka bir kamu kurum ve kuruluşuna devredilmesi, başka bir kamu kurum ve kuruluşuyla birleşmesi veya 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmenin devredilmesi hallerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi kesintiye uğramaksızın aynen devam edecek.


Fiyat farkının hesabı ve ödenmesi


Alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren tarafından yapılacak ilave ödeme neticesinde işçiliğe bağlı giderlerde oluşacak artışlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak alt işverene ödenecek.


Toplu iş sözleşmesinde fiyat farkı olarak ödeme yapılmasını gerektiren ayni nitelikteki sosyal hakların bulunması halinde bu hakların bedellerinin tespitinde 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri dikkate alınacak.


Fiyat farkı ile ilgili ödemeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden yapılacak.


11/9/2014 tarihinden önce imzalanmış ve bu tarih itibariyle devam eden ihale sözleşmeleriyle ilgili bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan fiyat farkı ödemelerinin başlangıç tarihi 11/9/2014 öncesine götürülemeyecek.


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET