gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA YASA ANAYASA MAHKEMESİNDE

CHP, "Torba Kanun" olarak bilinen bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını da içeren yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanlığından yapılan açıklamadı, 250 maddelik "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun" 17 maddesinin iptalinin istendiği ifade edildi.

26 Nisan 2011 Salı 11:35
Torba Yasa Anayasa Mahkemesinde

Yasada yürürlüğünün durdurulması ve iptali istenen bazı düzenlemeler şöyle: 

SGK'nm belirlediği iş yerlerinde çalışanlara ait sigorta belgelerinin bildirilmesi zomnluluğundan muaf tutulması. 

İşletmelerde staj yapan meslek lisesi öğrencilerine ödenecek ücret. KSilikozis hastalarının malulen emekli olabilmeleri için "3 ay içinde başvuruda bulunmaları" zorunluluğu. 

Bazı üst düzey kamu kadrolarına özel sektörden yönetici atanabilmesi. 

Memurların, ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, diğer kamu kuMahkemesi'ne başvurdu. rum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici görevlendirilmesi. 

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan işlerde şirkete talep garantisi verilmesi ve bu projeler için Kamu İhale Kanunu'na tabi olunmadan müşavirlik hizmet alımı yapılabilmesi. 

Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin, başka kurumlarda görevlendirilmesi. 

Fakir ailelere kömür yardımı için TKİ'nin ihalesiz kömür alabilmesi. 

TOKİ'nin projelerinde Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaması. 

Haklarında kapatma kararı verilen siyasi partilerden; kapatma kararının verildiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak kesin hesabın verilmemiş olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından denetim yapılmadığı için hesapları hakkında karar verilmemiş olanların Hazineye intikal etmesi gereken mal varlığına ilişkin olarak sorumlular aleyhine açılmış davalara konu alacakların yapılandırma kapsamına alınması.

Aydınlık

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET