gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ADAY 10 GÜN

RTÜK tarafından Resmi Gazetede yapılan ilan ile TRT Genel Müdürlüğü için adayların 10 gün içinde başvurmaları istenildi.

18 Ekim 2011 Salı 09:22
TRT Genel Müdürlüğü için aday 10 gün

 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 11/10/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı toplantısında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu’nun amir hükümleri gereğince boşalacak olan TRT Genel Müdürlüğü için aday başvurularının, Resmi Gazete’de yayımlanması tarihinden itibaren başlatılması ve 10 gün içinde (10.gün saat 18.00’e kadar) yapılması kararlaştırılmıştır. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, belirtilen süre içerisinde, aşağıda yer alan belgelerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilkent Plaza B-2 Blok Bilkent/ANKARA adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

İstenilen Belgeler:

1 - Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde).

2 - Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek).

3 - Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C kimlik numaralı)

4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)

5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.

6 - Son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET