gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TTB VE TBB'DEN PROTESTO HİPOKRAT'I EZEN ÜÇLÜ PROTOKOL

TTB VE TBB'DEN PROTESTO Hipokrat'ı ezen üçlü protokol »SAĞLIK, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ara sında imzalanan bir protokolde tutuklu ve yü kümlülerin yanlarında kolluk kuvveti olmadan muayene edilmemesi, TTB ve TBB tarafından protesto edildi. Protokolde, "terörle mücadele ve çıkar amaçlı suç örgüderiyle mücadele kapsamındaki tutuklu ve hükümlüler muayeneler sırasında yalnız olamazlar" deniliyor.

14 Aralık 2010 Salı 17:02

  Tartışılan protokolün sicili kabarık Hipokratı ezen devlet protokolü Sağlık, İçişleri ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde tutuklu ve yükümlülerin yanlarında kolluk kuvveti olmadan muayene edilmemesi, TTB ve TBB tarafından protesto edildi BAŞAK TURAN-Ankara Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) "terörle ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele amacıyla" Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan üçlü protokole ilişkin Ankara'da ortak bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu ve TBB Genel Başkanı Ahsen Coşar, protokolün yürürlükten kaldırtması için açık çağrıda bulundu. Protokolün 6ı. Maddesi'nde "terörle mücadele ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamındaki tutuklu ve hükümlüler muayeneleri sırasında yalnız olamazlar" deniliyor. Hekimler ve hukukçular ise 6ı. Madde'nin hekim-hasta, avukat-müvekkil ilişkisinin gizli olması gerektiği ilkesine aykırı olduğunu savunarak iptalini istedi. ULUSLARARASI ANLAŞMALARA AYKIRI TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, hekimle hasta arasında bir tür güvenlik duvarı oluşturduğunu ve sonuç olarak hastanın en temel insan haklarından olan tıbbi yardım ve tedavi alma hakkının ortadan kalktığını söyledi. Bilaloğlu, "Ulusal ve uluslararası nitelikteki bu sözleşmeler ile yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre polis ya da diğer kolluk görevlilerinin muayene odasında bulunmamaları gerekir. Hekimin, bu koşulların sağlanması için ilgililerden istekte bulunma hakkı vardır ve bu hak, aynı zamanda hekim için meslek kurallarına uyma zorunluluğundan kaynaklanan bir sorumluluktur" diye konuştu. 'TEMEL HAKLAR ZEDELENMEMELİ' TBB Genel Başkanı Ahsen Coşar ise Anayasanın 13. Maddesinde geçen "ölçülülük" ilkesini hatırlatarak, güvenlik güçlerince alınması gereken önlemlerin, insanların temel haklarını zedelemeyecek şekilde alınması gerektiğine dikkat çektik Bilaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastanın isminin başında başka bir sıfat olmaması gerekir. Bu sıfatlar katil olabilir, terörist olabilir. Bu gibi sıfatları koyarsa sağlık için çaba harcaması gereken kişi olma özelliğini yitirir. Hukuk gibi tıp gibi insanı önceleyen alanlar olmalı. Yine de şöyle bir istisna var. Hekim gerekli gördüğü takdirde yanında bulunması için bir sağlık görevlisi veya başka bir görevli talep edebilir. Bu hekimler için tanınmış bir istisnadır." ADALET, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında ilk olarak 17 Ocak 2000'de imzalanmasının ardından bu protokol Bakanlıklar arasında tekrar tekrar imzalandı, son imzalar da 2003'de Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu ve Recep Akdağ'a ait. 'Üçlü Protokol' imzalandığı günden bugüne, ölümlere ve meslek ilkelerini savunan hekimlerin yargılanmasına neden olmakla eleştiriliyor. Protokol Lösemi hastası Abdullah Akçay'ın cezaevinde tedavi edilemediği için hayatım kaybetmesi üzerine yeniden gündeme gelmişti.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET