gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TTB VE TMMOB'DAN PROTESTO

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendi: ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı'nca hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği" yönetmeliğini protesto etti.

17 Aralık 2010 Cuma 13:07
TTB VE TMMOB'DAN PROTESTO

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan çok sayıda iş yeri hekimi ve iş güvenliği mühendisi, "Bu yönetmelikler yine olmamış, siyasi iktidan bir kez daha uyarıyoruz" yazılı pankart açtı. Daha sonra ortak bildiriyi okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, bakan lığın hazırladığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri", "İş Yeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sommluluk ve Eğitimleri" ve "İş Güvenliği Uzmanlannın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri" hakkındaki yönetmeliklerin 27 Kasım'da Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlattı. Bu yönetmeliğe göre, işçi sağlığı ve iş güven ligi hizmet sunumu ve eğitim hizmetlerinin taşerona devredildiğini ifade eden Bilaloğlu, taşeronluğun, birçok sakıncayı banndırdıgından, mutlak zorunluluk hali dışında uygun görülmeyen bir çalışma biçimi olduğunu söyledi Taşeronluğun, işçinin yaşam ve sağlık hakkı: doğrudan ilgilendiren işçi sağlığı ve güvenliği alanında uygulanmak istenmesinin, sağlığın korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamayacağını belirten Bilaloğlu, "Daha çok işçinin, daha etkin işçi sağlığı ve iş güvenliği önemleriyle karşılaşmasına yönelik çaba içinde olması gerekirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün, taşeronlaştırmanın düzenleyicisi ve destekleyic: olması doğru değildir" dedi. İş güvenliği mühendisleri ve iş yeri hekim lerinin eğitim hizmetlerinin özel dershaneler aracılığıyla verilmesine yönelik ısrarı doğru bul madıklarını ve kabul etmediklerini vurgulayan Bilaloğlu, yönetmeliklerden bekledikleri amacın, çalışanların iş yerlerindeki tehlikelerin en aza indirilmesi için oluşturulacak örgütlenme, norm lar ve sürekli gözetimi mümkün kılan bir yapıyı ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. TMMOB Başkanı Mehmet Sogancı'nın da aralannda bulunduğu grup, açıklamanın ardından dağıldı.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET