gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜBİTAK BU ALANLARDA DESTEK VERMEK İÇİN ÇAĞRIYA ÇIKTI

TÜBİTAK, “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile 6 ana alanda 20 adet proje çağrısı açılmıştır.

26 Ağustos 2014 Salı 23:00
TÜBİTAK BU ALANLARDA DESTEK VERMEK İÇİN ÇAĞRIYA ÇIKTI

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 19/09/2014 olarak belirlenmiştir. 

Açılan çağrı başlıkları;


BT0204 - Mobil İletişim Teknolojilerinde Güvenlik Çağrısı
BT0205 - Mobil İletişim İçin Heterojen Ağ Teknolojileri Çağrısı
BT0501 - Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler Çağrısı
BT0502 - Ekran Teknolojileri Çağrısı
BT0601 - Akıllı Şebeke Sistemleri Çağrısı
EN0304 - Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi Çağrısı
EN0401 - Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri ile Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı
GD0301 - Hammadde ve Atıklarından Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin İyileştirilmesi Çağrısı
GD0302 - Biyoteknolojik Yöntemlerle Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin İyileştirilmesi Çağrısı
GD0303 - Gıda Katkı Maddelerinin/Yardımcı Maddelerin Tespiti Amacıyla Yenilikçi, Hızlı Analiz ve Yöntemlerin Geliştirilmesi Çağrısı
OT0103 - Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı Çağrısı
OT0201 - İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi Çağrısı
OT0104 - Elektrikli Araçlar İçin Altyapı Teknolojileri Çağrısı
SB0101 - Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi Çağrısı
SB0102 - Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi Çağrısı
SB0204 - Biyomedikal Sensör Teknolojileri Çağrısı
SU0301 - Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme Çağrısı
SU0302 - Havza Su Yönetiminde Bütünleşik Modelleme Çağrısı
SU0303 - Havza Ölçeğinde Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi Çağrısı
SU0304 - Havza Ölçekli Sürdürülebilir Su Kullanımı Çağrısı

AÇIKLAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET