gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK İNSANI GENİ İLE HASTALIK ARASINDA İLİŞKİ KURULUYOR

Ülkemiz için önemli sayılabilecek bir konferans gerçekleştirildi. Bu konferansa ilişkin TÜBİTAK Bülteninde yer verilen kısımları aynen alıyorum.

13 Haziran 2013 Perşembe 17:04
TÜRK İNSANI GENİ İLE HASTALIK ARASINDA İLİŞKİ KURULUYOR

Sağlıkta yerli projeler içinyapılacak çalışmalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile SağlıkBakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla TÜBİTAK’ta gerçekleştirilen‘Medikal Biyoteknoloji Konferansı’nda masaya yatırıldı. Bilim Teknoloji YüksekKurulu’nun (BTYK) Ocak ayındaki 25. toplantısında sağlık alanı Türkiye’nin ivmekazanması gereken alanlarından biri olarak belirlendi.

Konferansın açılış konuşmasınıyapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, sağlık alanının en önemlibaşlıklarından biri olan medikal biyoteknoloji konusunda kamu, özel sektör veüniversiteler bünyesinde atılması gereken adımların tespit edildiğini söyledi.Bu alanlarda sınırlı ihracata karşılık 7 milyar doları aşan ithalatın olduğuna dikkatiçeken Ergün, rakamlara bakıldığında alanın ne kadar önemli olduğununanlaşıldığını ifade etti. Bakan Ergün, “Ülkemizde 15’i yabancı sermayeli olan68 ilaç üretim tesisinde, 3 bin 100 çeşit ilaç üretilmektedir. Ancak dışticaret dengesine baktığımızda ihracatın ithalatı karşıma oranı sadece yüzde 16seviyesindedir.”

Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:“TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde şu anda arkadaşlarımızçok güzel çalışmalar yapıyor. Biz de gen haritalarını tamamen kendimizçıkarmaya ve insan geniyle hastalıklar arasındaki ilişkileri tespit etmeyebaşladık.”

Konferansta “Bilim, Teknoloji veYenilik Ekseninde Sağlık Alanı ve Güncel Gelişmeler” başlıklı bir sunum yapanTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Sunumunda kök hücreler konusuna dadeğindi ve artık istenilen bir organın kök hücrelerden üretilebildiğini, ilkçalışması 3 milyar dolara mal olan genetik dizilimin de teknolojidekigelişmelerle birlikte 1 dolarlara kadar gerileyeceğini söyledi. Altunbaşak,yaptıkları ihtiyaç ve fizibilite analizleri, stratejik araştırmalar ile dünyadakieğilimlere bakıldığında ilaç, aşı, tıbbi tanı kitleri, biyomalzeme, biyomedikalekipmanlarını odaklanılması gereken 5 alan olarak belirlediklerini dilegetirdi. Medikal Biyoteknoloji alanında hedefler belirlendi TÜBİTAK’tadüzenlenen Medikal Biyoteknoloji Konferansında aşı, biyomalzeme, biyomedikal,ilaç ve tıbbi tanı konularında hedefler ele alındı.

Altunbaşak neler yapılacağıhaberlerini verdi.

Biyomalzeme alanında kanser vediğer hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere güdümlü olarakvücutta hedef bölgelere yönlendirilebilen mikro/nano taşıyıcıbiyomolekülsistemlerin geliştirilmesi; doku yenilenmesini hedefleyen biyomalzemelerin vedoku mühendisliği ürünlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar; çokişlevli ve katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünü ortopedik, dental, kalp vedamar rahatsızlıklarıyla ilgili implant ve malzemelerin geliştirilmesi içinçalışmalar hedefler arasında bulunuyor. Tanı ve tedavi amaçlı medikalgörüntüleme sistemi, fonksiyon kaybına yönelik kullanılacak cihaz veprotezlerin geliştirilmesi; vücut içine yerleşebilecek tedavi edici ve yaşamsaldestek sağlayıcı cihazların geliştirilmesi; damar, solunum yolu ya da cerrahialanlarda tedavi robotlarının geliştirilmesi ise biyomedikal ekipmanlarlailgili hedefler listesinde yer alıyor. Kanser, kalp-damar, bağışıklık sistemi,metabolizma ve kan hastalıklarıyla ilgili yeni ilaçlar ve yenileyici hücretedavi ürünlerinin geliştirilmesi ilaçla ilgili hedefler arasında bulunuyor.Tıbbi tanı kiti konusunda enfeksiyon hastalıkları, doğum öncesi ve sonrasıtarama, tanı ve genetik hastalıkların tespitiyle ilgili tanı kiti vecihazlarının geliştirilmesi; kanser tedavisi öncesi gerekli olan ilaçdirenciyle ilgili değişimlerin saptanması için kullanılacak test kitleriningeliştirilmesi; ilgili klinik testlerinin yapılarak araştırmaların tamamlanmasıamaçlanıyor. Aşı alanında ise Hepatit B, grip, kızamık, kızamıkçık, kabakulak,kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, HPV ve rotavirüse karşı aşı geliştirilmesi;toplum sağlığı açısından ön plana çıkan bakteriyel hastalıklara ve parazitlerekarşı aşı ve bağışıklık sistemini artırıcı aşı tasarımı; koruyuculuğu artırmayayönelik aşı geliştirme çalışma fazlarının tamamlanması; kanserin önlenmesi vetedavisine yönelik aşı geliştirilmesi hedef olarak konuldu.

Bundan sonra kamu teşvikmekanizmaları işletilerek üniversite, kamu, özel birlikteliği ile bu vizyonabağlı olarak projelerin geliştirilmesi ve akabinde üretimin gerçekleştirilmesigerekiyor. Şahsen bu vizyonun ortaya konulması bile önemli bir adım. Umarızuygulama için uzun süre beklemeyiz. 


Ertan KOÇ, Pelesenk,

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET