gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE'NİN AFET TARİHİ GEÇMİŞİ VE VAN

Ülkemizde afete en fazla maruz kalan iller, afetzede sayısı açısından bakıldığında Kocaeli, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana ve Diyarbakır’dır. Bu noktada dağılımı depremin belirlediği dikkati çekmektedir. Olay bazında ele alındığında ise afetten en çok etkilenen illerErzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ve Artvin olarak sıralanmaktadır.

24 Ekim 2011 Pazartesi 21:29
Türkiye'nin Afet Tarihi Geçmişi ve Van

 Ülkemizde afete en fazla maruz kalan iller, afetzede sayısı açısından bakıldığında Kocaeli, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana ve Diyarbakır’dır. Bu noktada dağılımı depremin belirlediği dikkati çekmektedir. Olay bazında ele alındığında ise afetten en çok etkilenen illerErzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ve Artvin olarak sıralanmaktadır.

Her iki açıdan da afetlerden en az etkilenen illerin başında Kırklareli gelmekte ve onu, Edirne, Kilis ve Tekirdağ izlemektedir.

Afetzede sayısı açısından depreme en çok maruz kalan 10 il verileri incelendiğinde, yıkım oluşturan ve afetzede sayısını artıran depremler şöyle sıralanabilir:

17 Ağustos 1999 Kocaeli (7,4),
12 Kasım 1999 Düzce (7,2),
30 Ekim 1983 Erzurum (6,8),
24 Kasım 1976 Van-Çaldıran (7,2),
12-14 Mart 2005 Bingöl (5,7-5,9),
22 Mayıs 1971 Bingöl (6,7),
19 Ağustos 1966 Muş-Varto (6,9), 
6 Eylül 1975 Diyarbakır-Lice(6,9),
27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan (6,3).

Kastamonu, Erzurum ve Artvin ilidir. En az heyelanın meydana geldiği iller ise 

Heyelan afeti için yapılan değerlendirmede, 81 ilin de heyelandan belirli derecelerde etkilendiği görülmektedir. Heyelanlı yerleşim birimleri, özellikle Doğu Karadeniz bölgesi (Trabzon ve Rize civarı), Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi(Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu civarı) ile aktif fay ve fay zonları boyunca yoğunlaşmaktadır. En çok heyelan olayı gözlenen iller Trabzon, Rize,

Kırklareli, Mardin ve Şanlıurfa’ dır. 1950-2008 döneminde toplam 13 bin 494 heyelan oldu. Heyelandan etkilenen afetzede sayısı açısından bakıldığında da yine Trabzon 4.106 afetzedeyle ilk sırada yer almaktadır.

Türkiye`de önemli risk oluşturan afet tehlikelerinden biri de su baskınıdır. Envantere göre, Kırklareli hariç tüm illerde su baskını yaşanmıştır. Su baskını, en fazla Erzurum, Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri ve Adana`da gerçekleşti. Olay sayısı yerine etkilenen afetzede sayısı esas alındığında ise iller, Erzurum, Kahramanmaraş, Van, Adana, Bitlis şeklinde sıralanmaktadır. Bu çerçevede su baskınlarının Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat ve Doğu Karadeniz havzalarında yoğunlaştığı gözlenmektedir.

Türkiye`de 79 ilde kaya düşmesi görülmektedir. En fazla kaya düşmesinin meydana geldiği il Kayseridir. Onu, Erzurum, Nevşehir, Adıyaman ve Sivas izlemektedir. Etkilenen afetzede sayısına bakıldığında da Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Karaman öne çıkmaktadır.

Bitlis, en fazla çığ olayı gözlenen ildir. Onu, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Erzincan takip etmektedir. Çığ olaylarının çoğunlukla, Doğu Anadolu`nun, Kuzeydoğu Karadeniz`in yüksek kesimlerinde ve belirgin bir şekilde Güneydoğu Anadolu Yitim Kuşağı boyunca, rakım olarak yüksek ve bitkisel yoğunluğun az olduğu alanlarda meydana geldiği gözlenmektedir.

Akdeniz ve Ege Sahillerinden İstanbul’a kadar uzanan kıyı bandı orman yangınları bakımından en riskli bölgedir. Ülkemizdeki orman yangınlarının % 90’ ı bu bölgede meydana gelmektedir.

VAN:

van

Van ili  2. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Deprem aktivitesi bakımından oldukça aktif olan bölgede birçok yıkıcı depremin meydana geldiği bilinmektedir. Çaldıran, HasanTimur Gölü ve Erciş fayları ile Güneydoğu Anadolu Bindirmesi bu depremleri üreten ana yapılar olup 1945 M=5.8 Çatak, 1972 M=5.2 Van, 1976 M=7.2 Çaldıran ve 1977 M=5.1 Erciş depremleri son yüzyılda meydana gelen en büyük depremlerdir.

Heyelan olayı il genelinde gözlenmekte olup, Özellikle Güneydoğu Anadolu Bindirme kuşağına yakın olan Çatak, Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde yoğun olarak meydana gelmektedir.

Kaya düşmesi olayı il genelinde gözlenmekte olup, Başkale, Muradiye ,Erciş ve Gürpınar ilçelerinde daha yoğun yaşanmaktadır. 

Su baskını olayları, Van gölü havzasında yer alan ilimizde Erciş ilçesinde çok yoğun olmakla birlikte Başkale, Gevaş, Çaldıran ilçelerinde de gözlenmektedir. 25.07.1996 ve 14.09.2007 yıllarında aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskını ve heyelan olayları Bölgesel olarak bir çok Merkez ve ilçelerde yerleşim birimlerini etkilemiştir.

Özellikle ilin güneyde Hakkari ile bağlantısını sağlayan yolda ve bu güzergahtaki yerleşim yerlerinde çok büyük çığ alanları mevcuttur.

Kaynak: Afet ve Acil Durum Yönetimi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET