gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ÖĞRETMENLİKTE 36 DAVA DAHA KAZANDIK

Eğitim-Bir-Sen'den Yapılan Açıklamaya göre.....

24 Aralık 2010 Cuma 03:26
Uzman Öğretmenlikte 36 Dava Daha Kazandık

Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı’nda başarılı olmak suretiyle veya sınavdan muaf olarak 2006 yılında ger- çekleştirilen Öğretmenlik Kari- yer Basamaklarında Yüksel- meye İlişkin Değerlendirme başvurusunda bulunan öğret- menlerden söz konusu unvanı elde edemeyenlerin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen hükümlere dayalı olarak 2006 yılında yapılan değerlendirme sonucunda uzman öğretmen unvanı elde eden öğretmenlerle aynı tarihten geçerli olmak üzere uzman öğretmen unvanına sahip olmasının sağlanması ve buna dayalı mali haklardan yararlandırılması gerekçesiyle üyelerimiz adına Mart 2010 tarihinden sonra açtığımız çok sayıda bireysel davadan şimdiye kadar hiçbir olumsuz karar çıkmamıştır.

Zonguldak, Konya, Aksaray, Isparta, Yozgat, Manisa ve Şanlıurfa İdare mahkemelerinde açtığımız davalardan sonuçlananların tümünü kazandık. Son olarak 36 dava daha lehimize sonuçlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, bunca mahkeme kararına rağmen, bu konuda herhangi bir düzenleme yapmayarak, hem devleti vekâlet ücreti ve yargılama giderleri yönüyle zarara uğratmakta hem de öğretmenlerimizi mahkemelerde hak aramaya mahkûm etmektedir.

Bakanlık, 2006 yılında kontenjan sınırlamasından dolayı uzman öğretmen olamayanlara ‘uzman öğretmenlik sertifikası’ verilmesi için gerekli düzenlemeyi bir an önce yapmalıdır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET