gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERGİ İADESİ ZARFINA DÖNÜŞ

Vergi iadesi zarfına dönüş Maliye Bakanlığı vergi kaçağını önlemek için yeniden fiş toplama dönemini başlatmaya hazırlanıyor, hazırlanan taslak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na sunuldu.

29 Kasım 2012 Perşembe 15:31

 

VERGİ İADESİ ZARFINA DÖNÜŞ
Vergi iadesi zarfına dönüş Maliye Bakanlığı vergi kaçağını önlemek için yeniden fiş toplama dönemini başlatmaya hazırlanıyor, hazırlanan taslak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na sunuldu. Taslağın yasalaşması halinde ücretliler vergi mükellefi olacaklar, eğitim ve sağlık giderlerini vergiden düşebilecekler. Tasarının aynen yasalaşması halinde işçi ve kamu emekçisi statüsündeki ücretlilerin gelirlerinden, şu anda olduğu gibi işveren tarafından gelir vergisi stopajı kesilerek vergi dairelerine yatırma uygulaması sürecek. Ücretliler her yılın sonunda beyanname düzenleyerek, kanunda öngörülen harcamalarını vergi matrahından düşebilecek. Halen aylık 66.49 üm tutarında olan asgari geçim indirimi de devam edecek.

SAĞLIK HARCAMALARI DA GÖSTERİLECEK
Maliye vergi iadesi düzenlemesi ile gelir kaybına uğrayacak. Ancak uzmanlar ücretlilerin fatura toplaması sayesinde uzun vadede Maliye vergi kazancını arttıracak, ücretliler eğitim ve sağlık harcamalarını gider olarak gösterebilecekler. Vergi matrahından indirilebilecek harcamaların, yıllık brüt gelirin yüzde ıo'u ile sınırlı olması bekleniyor. Ücretlileri beyanname doldurma külfetinden kurtarmak amacıyla Maliye Bakanlığı, tıpkı bu yıl uygulanmaya başlanan kira geliri vergisinde olduğu gibi, ücretliler için de elektronik ortamda beyanname dolduracak. Ücretlinin kira , telif gibi başka kazançları varsa, bunlar da beyannamede yer alacak. Eğer ücretlinin indirime tabi bir harcaması yoksa, herhangi bir şey yapmadan beyannameyi onaylayıp göndermesi yeterli olacak. Şayet indirime tabi harcaması varsa, bu harcamalarla ilgili belgelerini beyannameye ekleyecek ve gerekli yerleri doldurup gönderecek.
BİRGÜN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET