gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YABANCI DİL BİLEN PERSONEL KIYMETLENECEK

Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı Eylem Planı içerisinde kamu personelinin yabancı dile kapasitesinin arttırılması için bir dizi çalışma öngörüldü.

29 Ocak 2015 Perşembe 02:41
YABANCI DİL BİLEN PERSONEL KIYMETLENECEK

YABANCI DİL BİLEN PERSONEL KIYMETLENECEK

Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı Eylem Planı içerisinde kamu personelinin yabancı dile kapasitesinin arttırılması için bir dizi çalışma öngörüldü.

Kamunun yabancı dil kapasitesi artacak
Programa göre, kamu kurumlarının dış ilişkiler birimlerinin yabancı dil kapasitesi geliştirilecek. Bunun için yabancı dil öğrenimini teşvik edebilecek düzenlemeler araştırılacak, söz konusu analizler ve araştırmalar çerçevesinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere alternatif öneriler geliştirilecek. "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" ve benzeri mevzuat gözden geçirilecek.
Yabancı ülkelerin Türkiye'de yerleşik kültür merkezleri (British Council, Fransız, İtalyan kültür merkezi vb.) ile dış ilişkiler birimlerinin personelinin daha uygun ücretlerle söz konusu merkezlerden yararlandırılması amacıyla anlaşma yapılacak.
Dil tazminatı artacak
Dil öğrenimini teşvik edilecek, yabancı dil tazminatı artırılacak. Üniversitelerin yabancı dil bölüm mezunları kamu kurumlarının dış ilişkiler birimleri uzman yardımcılığı sınavlarına katılmaları öngörülecek.
Uluslararası örgütlerdeki Türk uzman personel sayısı artırılacak 
Kamu personelinin  uluslararası kuruluşlarda (BM, OECD, DTÖ, IMF, AB, NATO, Dünya Bankası, KEİ, İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası)  staj eğitimi veya uzun süreli çalışma imkanlarını artırmak için çalışmalar yapılacak, personelin kurumlarından izin alma süreçleri kolaylaştırılacak.

KamudanHaberler,29.01.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET