gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAĞMALANAN KIYILARA SAYIŞTAY NEŞTERİ

Sayıştay'dan 'Kıyı yağması' raporu Kıyı bölgelerindeki usulsüz yapılarla ilgili Sayıştay tarafından hazırlanan rapora göre, 8 bin kilometrenin üzerinde kıyı şeridine sahip Türkiye'deki kıyı yağmasında hem şahıs, hem de kamunun rolü var Almanya'dan Mısır'a ikinci iptal karan TÜRKİYE'NİN en kapsamlı "Kıyı Raporundan çarpıcı sonuçlar çıktı.

06 Eylül 2013 Cuma 09:11
YAĞMALANAN KIYILARA SAYIŞTAY NEŞTERİ

SAYIŞTAY'DAN 'KIYI YAĞMASI' RAPORU
 Sayıştay'ın raporuna göre Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Adalar'da 8 bin kilometreyi bulan kıyılardaki kaçak ve çarpık yapılaşmada sadece özel kişilerin değil devletin de rolü var. Yapılaşma iznini belirleyen Kıyı Kenar Çizgilerini (KKÇ) tespiti tam yapılamıyor. Kıyı yapılaşmalarında etkin bir denelim de yok. Kıyı planlaması dokuz ayrı yerde toplandığı için devlet kurumlan arasında sürekli sorun yaşanıyor. Kıyıları korumak için ilk adım olarak bütüncül bir kıyı mevzuaü ve yönetim modeli gösteriliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'm Bodrum'un ünlü koylarında yaptığı teftiş, kıyılardaki kaçak yapılaşma ve yağmayı yeniden gündeme taşıdı. Başbakan'a teknede eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kıyılardaki kaçak yapılann yıkımına iki ay içinde başlanacağını açıklamıştı. Yilamda 1992 yılı milat olarak alınacak. Bu tarihten önceki yapılar, 'kazanılmış hak" sayılacak. Türkiye'nin kıyı varlığı ve kaçak yapılaşmaya ilişkin bugüne kadar yapılan en kapsamlı raporun alunda Sayıştay'ın imzası bulunuyor, Sayıştay'ın beş denetçisi 2006 yılında 'Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi'başlıklı performans denetim raporu hazırlandı. TBMM'ye de sunulan raporda bugünkü tartışmalara ışık tutacak tespit ve öneriler var. 
Rapor şöyle: 8 BİN KİLOMETRE KIYI Türkiye'nin kıyı uzunluğu Karadeniz'de bin 785, Marmara Denizi 'nde bin 89, Ege'de bin 805, Akdeniz'de bin 577 ve bütün adalarda ise bin 67 kilometre. 
KIYI MEVZUATI YETERSİZ
 Kıyı mevzuatı Türk hukuk sistemine ilk olarak 1926'da girdi. Kapsamlı düzenlemeler 1970'li yıllarda yapılırken 1982 Anayasasında kıyıların korunması ve kullanımı anayasal güvenceye alındı. 1984 yılında 3086 Sayılı Kıyı Kanunu yürürlüğe girdi. Bütüncül bir kıyı mevzuatı yok. Yasal düzenlemeler kıyıdan ne kadar uzaklıkta hangi tür yapılaşmalara izin verileceği konusuna yönelik. 
DENETLEYİCİLER DE YAĞMALARSA! 
Özellikle denetlemekle görevli kurumların da kıyı mevzuatına aykırı uygulamalar yapması, denetimi kötü etkiliyor.
 DOĞAL YAPI BOZULUYOR
 Kıyılardaki işgal sadece haksız kullanım değil, birçoğu aynı zamanda kıyının doğal yapısını da bozan eylemler. İşgallerin artması. bu alandaki denetimin yetersizliği yanında, tespit edilen ecrimisil miktarlarının da caydırıcı olmadığını oıtaya kovmakta. DEVLET DE YAĞMALIYOR Yalnızca ö/el kişi ve işletmeler değil kamu kurum ve kuruluşlan da kıyılan usulsüz, doğal yapıya zarar verici, eşit ve serbest yararlanmayı sınırlayıcı şekillerde kullanıyor
 YOĞUN YAPILAŞMA VAR
 Kıyılar sanayi ve turizm yatırımı, su ürünleri üretimi, konut, liman, iskele yapımı gibi değişik amaçlarla kullanılıyor. Sonuçta yoğun yapılaşma nedeniyle doğal yapının bozulması tehlikesi var. Bu da yakın gelecekte hem turizm gelirleri hem de su ürünleri yönünden ekonomi için risk. 
AYRI BİR YÖNETİM
 Bütüncül bir kıyı mevzuatı yok. Yasal düzenlemeler kıyıdan ne kadar uzaklıkta hangi tür yapılaşmalara izin verileceği konusuna yönelik. Kıyı alanlarına özgü ayn bir yönetim modeli oluştum İmalı. Yetki anlaşmazlığının giderilmesi için bu alanlarda kullanım, planlama, onaylama ve görüş bildiıme tek çatı altında toplanmalı. KIYI KENAR ÇİZGİLERİ Kıyı alanlarında planlama ve uygulama için ilk ve zorunlu unsur olan kıyı kenar çizgilerinin (KKÇ) tespitinde sorunlar var. Kıyıların ne kadarında KKÇ tespiti yapıldığına ilişkin günce] bilin vok. 
YAZIŞMALARLA ZAMAN GEÇİYOR
 Tespit edilen kıyı ihlalleri zaman alan yazışmalara konu olmakta, bu eylemler hakkında genelde işlem yapılmamakta. Başlangıç aşamasında önlenemeyen bu tür eylemlerin sonradan kaldınlrnası son derece güç ve masraflı. USULSÜZLÜĞÜN TESPİTİ Kıyılarda düzenli denetim yapılmıyor. Doğal yapıyı bozan usulsüz eylemlerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı, nedenleri, artma veya azalma eğilimleri bilinmemekte, etkili önlemler almak için politika belirlenememekte.
ECRİMİSİL SIKINTISI 
Devletin tasarrufunda bulunan kıyı alanlarındaki yasal olmayan uygulamaların ecrimisil alınarak sürdürülmesi, bu alanların yeterince korunamadığının ya da gelir elde etmek amacıyla işgallere göz yumulduğunun bir göstergesi olarak algılanmakta. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR YAPILMALI Kıyıların özellikleri ve hangi kullanımlara uygun olduğu tespit edilerek üst ölçekli planlar üretilmeli. İlgili kurumlann, planlama aşamasında doğru kararlar almasına olanak veren, kıyıların bütün özellik ve önceliklerini gösteren bir bilgi sistemi oluştum imalı. 
TURİZM ALANLARINA ONCEUK 
Özellikle turizm açısından önem arz eden ve yerleşimin yayılma ihtimali bulunan bölgelere öncelik verilerek KKÇ tespitleri tamamlanmalı, BİLİM ADAMLARINA GÖREV 
KKÇ tespitlerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, bilim adamlarının da görüşü alınarak su hareketlerinin oluşturduğu alanların doğal sınırlarının belirlenmesine ilişkin bilimsel kriterler tespit edilmeli. ALMAN tur operatörleri, 16 Eylül'e kadar aldıklan Mısır turtanın iptal etme kararlannı ay sonuna kadar uzattılar. TU I. Alltours ve Thomas Cook Mısır'a yönelik turlarını Eylül ayı sonuna kadar iptal ettiklerini açıkladılar. Alman Dışişleri Bakanliğı'nın vatandaşlarına Mısır'a seyahat etmemeleri yönündeki tavsiyesinde değişiklik yaşanmaması nedeniyle TUI. Alltours ve Thomas Cook 29 Eylül tarihine kadar planladıktan Mısır turlarını iptal ettiklerini açıkladılar. Tur operatörlerinin bu karan, alt markalan olan Alltours-X, Bycbyc, 1-2-Fly. Aİrtours. Discouııt Travel ve Thomas Cook'un alt markalan için de geçerli olacak. Sözkonusu şirketler müşterilerine 31 Ekim'c kadar olan Mısır rezervasyonları için değişiklik ve iptal olanağı da sunacaklar. Öte yandan DER Touristik, 16 Eylül'den sonra Mısıra yönelik turlara devam karan aldı. DER Touristik tarafından Ağustos ayı sonunda yapılan açıklamada turizmin Kızıldeniz kıyısının olaylardan hiçbir şekilde etkilenmediği belirtilmişti, FTI ve Schauinsland-Rcisen Kızıldeniz'e yönelik turlannı halihazırda sürdürürken TUI, 7 Eylül itibariyle Mısır

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET