gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARDIMCI DOÇENTLER 1. DERECEYE ATANABİLECEK

ÖSYM'nin teşkşkat kanunu düzenleyen kanun, 3 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 15. maddesinde, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa ekli “EK GÖSTERGE CETVELİ”nin “d) Yardımcı Doçentler” sırasında yer alan “3-5” ibaresinin “1-5” olarak değiştirilmesi hükme bağlanmıştır.

10 Mart 2011 Perşembe 13:30
Yardımcı doçentler 1. dereceye atanabilecek

İlgili hüküm şu şekildedir:

"MADDE 15 – 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa ekli “EK GÖSTERGE CETVELİ”nin “d) Yardımcı Doçentler” sırasında yer alan “3-5” ibaresi “1-5” olarak değiştirilmiştir."

Bu hükme göre, yardımcı doçentler 1. dereceye çıkabilecektir.

Söz konusu bu madde, Meclis alt komisyonunda kanun teklifine eklenmiş ve bu ekleme Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca "Alt komisyonda eklenen çerçeve 15 inci maddesi ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununda yapılan değişiklikle yardımcı doçentlerin birinci dereceye yükselmesine imkân sağlayan düzenleme aynen benimsenerek, kabul edilmiştir." notuyla kabul edilmiştir.

6114 sayılı Kanunun yürlük maddesi "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." şeklinde olup, buna göre düzenleme 3 Mart 2011'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET