gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY'DAN ADLİ YIL AÇILIŞ AÇIKLAMASI

Yargıtay Başkanlığı tarafından 2014-2015 yılı adli yıl açılış töreni için açıklama yapıldı.

26 Ağustos 2014 Salı 10:07
YARGITAY'DAN ADLİ YIL AÇILIŞ AÇIKLAMASI


Yargıtay Başkanlığı tarafından 2014-2015 yılı adli yıl açılış töreni için açıklama yapıldı.
 
Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;

Yargıtay Başkanlar Kurulu, 2014-2015 yılı adli yıl açılış töreni gündemini görüşmek 
üzere 25 Ağustos 2014 günü toplanmıştır. 
Adli yıl açılış törenleri, 71 yıldır süregelen, yargının güncel sorunlarının kamuoyu ile 
paylaşıldığı, aynı zamanda kamuoyu huzurunda devletin diğer organlarına görüş ve 
düşüncelerin aktarıldığı yargı adına çok önemli bir onur günüdür.
Sayın Cumhurbaşkanımızla diğer erk temsilcilerinin törenimize katılımlarına 
tarafımızca çok büyük önem atfedilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. ve 26. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin 10. maddesinde ifade özgürlüğü hakkı yer almaktadır. 
Çağdaş demokrasilerde, toplumların ve bireylerin ifade özgürlüğü konusundaki 
kazanımlarının artarak korunması temel ilke olarak kabul edilmektedir.
1 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında adli yıl açılış 
konuşmasının içeriği ve gündemi tespit edilmiştir. Toplantıda ayrıca adli yıl açılış töreninde 
Türkiye Barolar Birliği Temsilcisinin savunma makamı adına konuşma yapması şeklinde 
süregelen Yargıtay geleneği, savunmanın temsili, sorunlarının dile getirilmesi ve ifade 
özgürlüğünün bir gereği olarak devam etmesi, konuşma süresi konusunda ise törenin amaç ve 
düzeyi ile Yargıtay Birinci Başkanının konuşma süresi de gözetilerek, devlet nezaketi ve 
hukukçu nesnelliği çerçevesinde bir imkan verilmesi görüşleri öne çıkmıştır.
Bugün yapılan Başkanlar Kurulu toplantısı sonucunda yargının bileşenlerinden biri 
olan savunmanın adli yıl açılış törenlerinde konuşması şeklinde süregelen uygulamanın ifade 
özgürlüğünün de bir gereği olarak devam etmesi gerektiği kararlaştırılmıştır

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET