gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY 6 BİNAYA BÖLÜNDÜ

Yargıtay 6 binaya bölündü Daire ve üye sayılannm yanı sıra tetkik hakimi ve idari personel sayısı da artırılan Yargıtay, 6 ayn binada hizmet verecek. Mevcut ana bina. ana binaya tüp geçitle bağlı ek bina. arka caddedeki Yargıtay ek binası ve Kavaklıdere'deki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binası ile hizmet veren Yargıtaya, üye ve daire sayılarının artırılmasının ardından Kızılay'daki Emekli Sandığı binası tahsis edildi.

15 Aralık 2011 Perşembe 08:23
YARGITAY 6 BİNAYA BÖLÜNDÜ

 
YARGITAY 6 BİNAYA BÖLÜNDÜ
Yargıtay 6 binaya bölündü Daire ve üye sayılannm yanı sıra tetkik hakimi ve idari personel sayısı da artırılan Yargıtay, 6 ayn binada hizmet verecek. Mevcut ana bina. ana binaya tüp geçitle bağlı ek bina. arka caddedeki Yargıtay ek binası ve Kavaklıdere'deki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binası ile hizmet veren Yargıtaya, üye ve daire sayılarının artırılmasının ardından Kızılay'daki Emekli Sandığı binası tahsis edildi. 1 ve 3. Ceza daireleri dışındaki Ceza daireleri bu ek binaya taşındı. Ancak bunun da yetersiz kalması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının taşınması gündeme geldi.

Eski TRT binasına; 6 Mart 2000 yılından bu yana hizmet veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Balgat'a taşındı. Başsavcılıktan boşalan binaya ise bazı dairelerin tetkik hakimleri taşınacak. Böylece Yargıtay, 4'ü Kızılay civannda. biri Kavaklıdere'de, biri de Balgat'ta olmak üzere 6 ayn binada hizmet vermeye başlayacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Balgat Ehlibevt Mahallesi'nde faaliyete geçecek yeni binaya taşınması nedeniyle. Başsavcılıkta inceleme sırası bekleyen dosyalarla ilgili, fotokopi, inceleme, dosyalara belge sunma talepleri 1 hafta süreyle karşılanamayacak. Taşınma işlemleri nedeniyle dosyalara belge sunma taleplerine, 20 Aralık 2011 Salı günü itibarıyla cevap verilecek. Bu arada, Yargıtay yönetimi, daireleri tek bir çatı altında birleştirecek yeni bina için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bina yapımı için öncelikle uygun arsa aranıvor. Anayasa Mahkemesi yanındaki PTT'ye ait arazide Yargıtay Hizmet Binası yapılması planlanıyor. -Yargıtayın bina sorunu hiç bitmedi6 Mart 1868'de "Divan-ı Ahkam-ı Adliye" adıyla kumlan Yargıtay, 18 Haziran 1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile "Mahkeme-i Temyiz" adını aldı. İstanbul'un işgali üzerine birçok kurum gibi Temyiz Mahkemesi de görevini yapamayacak hale gelince, yeni bir temyiz mahkemesinin kurulması gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince. Temyiz Mahkemesinin Sivas'ta kurulması çoğunluk karan ile kabul edilerek, 7 Haziran 1920'de yürürlüğe girdi ve Sivas'ta geçici temyiz heyeti kuruldu. Böylece İstanbul ve Sivas'ta iki ayn yerde görev yapan Temyiz Mahkemesi örneği yaşandı. Kurtuluş savaşının kazanılmasının ardından Sivas'ın merkeziyetini kaybetmeye başlaması ile İstanbul. İzmir ve Edirne bölgesindeki davaların çok fazla olması. Temyiz Mahkemesinin Sivas'tan taşınmasını da gündeme getirdi. İstanbul ve Sivas'ta iki ayn yerdeki temyiz mahkemesi. İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin eline geçmesi ile sonlan di. Sivas'taki temyiz heyeti de "ulaşım olanaklarının kısıtlı oluşu adaletin gecikmesine sebep olduğu gerekçe gösterilerek Eskişehir'in coğrafi durumu, özellikle demiryollarının kavşak noktasında bulunması" gibi nedenlerle 14 Kasım 1923'te Eskişehir'e taşındı ve Eskişehir'deki görevini 1935 tarihine kadar sürdürdü. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin başkentinin Ankara oluşu ve tüm devlet kuruluşlarının burada bulunması nedeniyle, Yargıtay da 10 Haziran 1935'te Ankara'ya taşındı. Yargıtayın şu an hala kullandığı ana binasını, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Köşkü. Genelkurmay Başkanlığı, Güven Anıtı ve bir çok bakanlığın miman olan Avusturyalı Mimar Prof. Clemens Holzmeister yaptı. Binanın, ilk yıllarda Yargıtayın yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Askeri Yargıtay birlikte kullandı. Geçen yıllar içinde bina yetersiz kalınca Bakanlık ve Askeri Yargıtay kendi binalanna taşındı ancak yine de çözüm olamayınca, 19561958 yıllan arasında orijinali iki kat olan binaya bir 3. kat ilave edildi. Yargıtay'da artan iş yükü nedeniyle kadro ve daire sayısı artınlınca Avusturyalı mimar Holzmeister'ın 1955 yılında adli yal açılışı ve yüce divan yargılamaları için yaptığı "Kubbe altı" olarak adlandırılan bölüm. 1960'lı yallarda şu anda orta bina konferans ve Genel Kurul binalannın yapımı için yıkıldı ve Genel Kurul ve Konferans salonlarının bulunduğu bölüm yapıldı. Dönemin Yüksek Hakimler Kurulu, Yargıtaya 30 üye kadrosu ilave edince, 1967'de bitirilen ve hizmete açılan orta bina da yetersiz kaldı. Dönemin Yargıtay Başkanı Cevdet Menteş, 1973-1974 adli yıl açılış töreninde, kadro yetersizliği nedeniyle 50 tetkik hakimi kadrosu verildiğini, ancak bu kez de bina sorunu ile karşılaşıldığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait binanın üstten iki katının boşaltılarak Yargıtaya verildiğini açıkladı. Bina yetersizliğinin devam etmesi üzerine. Atatürk Bulvan üzerinde yer alan Enerji ve Tabii Kaymaklar Bakanlığına ait bu bina alınarak, sonradan eklenen koridorlar ve üst geçitle ana binaya bağlandı. Yargıtayın bina sorunu bu yallardan sonra da devam etti. Yargıtayda 1990'lı yıllarda yeni dairelerin kurulması nedeniyle kadro artışı gündeme geldiğinde bu kez, önceleri Ticaret Bakanlığının sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık binası olarak kullanılan tarihi bina. 10 Ekim 1990'da Yargıtaya tahsis edildi. Her kadro arttırmamda yapı eklenmesi nedeniyle, binalar koridor ve köprülerle birbirine bağlandı ve Yargıtay binası mevcut görüntüvü aldı.
İlke

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET