gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY VE DANIŞTAY TETKİK HâKİMLİĞİNE ATAMA YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yargıtay için 100, Danıştay 71 tetkik hâkimi ihtiyacı bulunduğuna dair talebi gündeme alınarak, bu yönde duyuru yapılmasına ve taleplerin toplanmasının ardından teşkilatın ihtiyaçları da dikkate alınarak durumun Yaz kararnamesinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.

16 Nisan 2011 Cumartesi 13:37
Yargıtay ve Danıştay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

12/04/2011


 

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru


 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanlığınca; Yargıtay Birinci Başkanlığının, Yargıtay’ın bazı dairelerinin 100 tetkik hâkimi ihtiyacı bulunduğuna dair talebi gündeme alınarak, bu yönde duyuru yapılmasına ve taleplerin toplanmasının ardından teşkilatın ihtiyaçları da dikkate alınarak durumun Yaz kararnamesinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 

Bu cümleden hareketle; 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Yargıtay’da yeteri kadar tetkik hakimi bulunur. Tetkik hakimleri meslekte en az beş yılını fiilen doldurmuş adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak yetkili Kurulca atanır.” hükmü çerçevesinde,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atanma talebinde bulunanlardan;

1-) Dördüncü yada beşinci bölge hizmetinden en az birini tamamlamış olanlar,

2-) Eşi hâkim ve savcı olanlardan birlikte talepte bulunanlar,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince değerlendirmeye alınacaklardır.


 

Bu kapsamda; Yargıtay Tetkik Hakimliği atanma talep formlarının 25 Nisan 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, ekte örneği gönderilen atama talep formunun bilgisayar ortamında düzenlenerek, Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile elektronik imza ile imzalanıp gönderilmesi, ayrıca fiziki olarak gönderilmemesi;

Ayrıca; yukarıdaki kriterler çerçevesinde, 09/11/2010 tarihinden sonra Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atanma talebinde bulunup da ataması yapılmayanlar, vazgeçme dilekçesi göndermedikleri takdirde talepleri dikkate alınacağından, yeniden dilekçe göndermelerine gerek bulunmadığı hususları hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın bilgilerine saygıyla duyurulur.


 

E K İ :Atama talep formu

.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

13/04/2011


 

Danıştay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru


 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanlığınca;Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanlığınca; Yargıtay Birinci Başkanlığının, Yargıtay’ın bazı dairelerinin 100 tetkik hâkimi ihtiyacı bulunduğuna dair talebi gündeme alınarak, bu yönde duyuru yapılmasına ve taleplerin toplanmasının ardından teşkilatın ihtiyaçları da dikkate alınarak durumun Yaz kararnamesinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.
ihtiyacı bulunduğuna dair talebi gündeme alınarak, bu yönde duyuru yapılmasına ve taleplerin toplanmasının ardından teşkilatın ihtiyaçları da dikkate alınarak durumun Yaz kararnamesinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; Danıştay Tetkik Hakimliğine atanma talep formlarının 25 Nisan 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, ekte örneği gönderilen atama talep formunun bilgisayar ortamında düzenlenerek, Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı aracılığı ile elektronik imza ile imzalanıp gönderilmesi, ayrıca fiziki olarak gönderilmemesi hususları hâkimlerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.

 

E K İ : Atama talep formu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET