gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YPK KARARLARINDA ÇALIŞANLARIN KAYIPLARI

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Enerji Bir-Sen,Toç Bir-Sen,Ulaştırma Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen sendikaları 2010 yılı YPK Kararlarına ilişkin Basın toplantısı düzenledi. Basın Açıklamasını sendikalar adına Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı H.Bayram Tonbul yaptı.

13 Ekim 2010 Çarşamba 00:23
YPK KARARLARINDA ÇALIŞANLARIN KAYIPLARI

“YPK KARARI EK ÖDEMEYİ EK MAĞDURİYETE DÖNÜŞTÜRDÜ”
 
KİT’lerde 399 sayılı KHK’ye tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödeme konusunda yaşadığı mağduriyet, 2010 yılı taban ve tavan ücretleri ile ek ödeme oranlarına ilişkin YPK Kararıyla daha da derinleşmiştir.
 
Memur-Sen’e bağlı sendikalar olarak, KİT’lerde görev yapan I ve II Sayılı Cetvele tabi personelin ek ödeme kaynaklı mağduriyetlerini, Konfederasyonumuz Memur-Sen’in öncülüğünde her zaman ve zeminde dile getirdik.
 
Bu çerçevede;
- I Sayılı Cetvele tabi personelin ek ödemeden yararlandırılmamasının, bu cetvele tabi yöneticilerin maiyetindeki personelden düşük ücret almasına neden olduğunu,
- II Sayılı Cetvele tabi personel için 2008 yılı YPK Kararıyla belirlenen ek ödeme oranlarının, aynı ücret grubu içerisinde bulunan personel ile farklı gruplarda bulunan personel arasındaki ücret dengesizliğini gidermek yerine daha da artırdığını,
- 399 sayılı KHK kapsamındaki II Sayılı Cetvele tabi personel için YPK tarafından belirlenen ek ödeme oranları ile 657 sayılı Kanuna tabi personel için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ek ödeme oranları arasında, YPK kararına tabi olanlar aleyhine bir durum oluştuğunu,
- YPK Kararında, personelin büyük bölümünün 28 puanlık ek ödeme oranı kapsamında olmasının kabul edilemez olduğunu,
- Eşit işe eşit ücret anlayışını hayata geçirmek, kurumlar arasında ve kurum içindeki ücret dengesizliklerini gidermek amacı taşıyan ek ödeme uygulamasının, YPK Kararları nedeniyle KİT’lerde ücret eşitsizliği oluşturma aracı haline geldiğini
başta toplu görüşme süreçleri olmak üzere Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’na ve yetkililerine aktararak I Sayılı ve II Sayılı Cetvele tabi personelin ek ödeme konusundaki mağduriyetlerini giderecek Bakanlar Kurulu ve YPK Kararı yayımlanması talebimizi ifade ettik.
 
Ancak, ek ödeme uygulamasının 3 yılına girmek üzere olduğumuz bir dönemde yayımlanan 2010 yılı YPK Kararında, haklılığı ve doğruluğu yetkililerce de kabul edilmiş olan talep ve görüşlerimiz yerine 2008 ve 2009 yılı YPK Kararlarındaki yanlışlarda ısrar edilmesi, “ek ödeme” uygulamasının YPK tarafından “ek mağduriyet oluşturmak” şeklinde uygulandığını gösteriyor.
 
2010 yılına ilişkin YPK Kararının ek ödemeyle ilgili hükmüyle, II Sayılı Cetvele tabi personelin bir bölümünün mağduriyeti kısmen giderilirken, mağduriyeti giderilen personelden daha fazla sayıda personelin ise mağduriyeti daha da artırılıyor. Endişemiz kişilerin mağduriyeti şeklinde gerçekleşen sonucun, süreç içerisinde çalışma huzur ve barışının bozacak bir niteliğe dönüşmesidir.
 
2010 yılına ilişkin YPK Kararını ek ödemeyle ilgili hükmünde II Sayılı Cetvele tabi yöneticiler arasındaki teknik ve idari kökenli olmak ayırımı kaldırılmasına karşın teknik şef-idari şef ayırımı devam ettirilmektedir. Bunun anlamı teknik şef unvanlı personelin ek ödeme oranı 68 olurken idari şef unvanlı personel 28 puan üzerinden ek ödeme almaya devam edecektir. Her ikisi de şef unvanına sahip olan personelin ek ödeme oranları arasında 40 puanlık bir fark oluşturulmasına, haklı ve makul bir gerekçe gösterilemez. Teknik şef unvanlı personelin ek ödeme oranının 68 puana yükseltilmesine ilişkin doğru karar, bu artışın idari şefler için öngörülmemesi nedeniyle eksik hale gelmiştir.
 
II Sayılı Cetvele tabi olan ve idari faaliyetleri yürütmekle görevli personelin ek ödeme oranlarında herhangi bir artış yapılmaması da kabul edilebilir değildir. Ek ödeme oranları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen 657 sayılı Kanuna tabi yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfındaki personelin yararlandığı ek ödeme oranının 49 puana kadar çıktığı dikkate alındığında II Sayılı Cetvele tabi KİT personelinden ücret yönüyle 4 üncü ve 5 inci grupta bulanan sözleşmeli personelin, hem diğer KİT personelinden hem de 657 sayılı Kanuna tabi olarak aynı görevi yürütmekte olan Devlet memurlarından oldukça düşük miktarda ek ödemeyle yetinmeye mahkum edilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
 
2010 yılı YPK Kararının ek ödemeye ilişkin hükmüyle, “başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, uzman tabip” unvanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oranları 28 puandan 68 puan çıkarılırken bu unvanların yer aldığı gruptaki diğer unvanlı personelin ek ödeme oranlarında herhangi bir artış yapılmamıştır. Benzer şekilde “makinist yardımcısı, başteknisyen konstrüktör, revizör ve sürveyan” unvanlı personelin ek ödeme oranları 28 puandan 33 puana çıkarılırken bu unvanların yer aldığı gruptaki diğer unvanlarda görev yapan personelin ek ödeme oranlarında artış yapılmamıştır. Ek ödeme oranlarında artış yapılan unvan ve personel kapsamının oldukça sınırlı tutulmasını ve personelin büyük bölümünün 2008 yılından bu yana 28 puan gibi oldukça düşük ek ödeme oranından yararlandırılmasını, kabul ve tahammül edilemez bir tavır olarak görüyoruz.
 
Memur-Sen ve bağlı sendikaları olarak talebimiz ve beklentimiz;
- I Sayılı Cetvele tabi personelin ek ödeme kaynaklı mağduriyetin giderilmesi amacıyla, bu personelin ek tazminat oranlarının %100’den %200’e çıkarılması,
- II Sayılı Cetvele tabi idari şeflerin ek ödeme oranının teknik şeflerde olduğu gibi 68 puana yükseltilmesi,
- II Sayılı Cetvele tabi personele, bulunduğu gruptaki en yüksek ek ödemeden yararlanan personelin aldığı oranda ek ödeme verilmesi
- KİT personeli ile 657 sayılı Kanuna tabi personel arasındaki ek ödeme oranı eşitsizliğinin giderilmesi, bu kapsamda KİT’lerdeki idari personelin en düşük ek ödeme oranının %49 olarak belirlenmesidir.
 Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, Toç Bir-Sen, Birlik Haber-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen olarak, Konfederasyonumuz Memur-Sen’in yol göstericiliği ve önderliğinde; 399 sayılı KHK’ye tabi personelin ek ödeme konusunda yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacak olan bu taleplerimizin karşılanması için kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerek hükümet, gerekse bürokrasi nezdinde girişimlerde bulunarak haksızlığı masada çözmeye çalışacağız. İcra makamlarının sorunun çözümüne yönelik adım atmaması halinde, eylemlilik süreci dahil bütün demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu süreçlerle mağduriyetleri giderecek yeni bir YPK Kararının yayımlanmaması halinde haksızlığın yargı yoluyla giderilmesini sağlamak amacıyla 2010 yılı YPK Kararı’nın ek ödemeyle ilgili hükmünü yargıya taşıyacağız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET