gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜKSEK KURUL BAŞKAN VE ÜYE BAKANLARIN LİSTESİ

1 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete ile, Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu, Afet Ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para Kredi Ve Koordinasyon Kurulu, Türkiye'de Saydamlığın Artırılması Ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu, Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kuruluna başkanlık ve üyelik yapacak bakanların listesi yayınlandı.

01 Eylül 2014 Pazartesi 20:21
YÜKSEK KURUL BAŞKAN VE ÜYE BAKANLARIN LİSTESİ

1 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete ile, Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu, Afet Ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para Kredi Ve Koordinasyon Kurulu, Türkiye'de Saydamlığın Artırılması Ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu, Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kuruluna başkanlık ve üyelik yapacak bakanların listesi yayınlandı.

1-YÜKSEK PLANLAMA KURULU

Başkan       Ahmet Davutoğlu Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakam
(Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Başkanlık edecektir.)

2-ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

Başkan       Ahmet Davutoğlu Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
3-SAVUNMA SANAYİİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU

Başkan       Ahmet Davutoğlu Başbakan
Üyeler        Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakam, Maliye Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
4- BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU

Başkan       Ahmet Davutoğlu Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ekonomi Bakam, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakam, Maliye Bakam, Orman ve Su İşleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Kurul'a, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlık edecektir.)

5-AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU

Başkan        Başbakan Yardımcısı        Numan Kurtulmuş
Üyeler        Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakam, Maliye Bakanı,
Milli Eğitim Bakam, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakam, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam, Orman ve Su İşleri Bakanı

6-EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU
Başkan        Başbakan YardımcısıAli Babacan
Üyeler        Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

7- PARA KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU

Başkan        Başbakan YardımcısıAli Babacan
ÜyelerKalkınma Bakam, Ekonomi Bakam, Gümrük ve Ticaret Bakam, Maliye Bakam

8- TÜRKİYE'DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ KOMİSYONU
Başkan        Başbakan YardımcısıAli Babacan
ÜyelerAdalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
Gümrük ve Ticaret Bakanı

9- ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Başkan        Başbakan YardımcısıNuman Kurtulmuş
ÜyelerBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakam, Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakam, Milli
Eğitim Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET