gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ REÇETE YAZMA YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Ziraat mühendisleri, bitki koruma ürünü reçetesi yazabilecek. Ziraat mühendisleri ve tütün teknoloji mühendisleri "bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi" almak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabilecek.

07 Aralık 2014 Pazar 11:55
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ REÇETE YAZMA YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ REÇETE YAZMA YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Ziraat mühendisleri, bitki koruma ürünü reçetesi yazabilecek. Ziraat mühendisleri ve tütün teknoloji mühendisleri "bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi" almak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabilecek.

Ziraat mühendisleri ve tütün teknoloji mühendisleri, "bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi" almak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bitki ve bitkisel ürünler ile bitki koruma ürünleri Bakanlık tarafından kalıntı izleme programı, ithalat ve ihracat bildirimleri gibi veriler dikkate alınarak insan ve çevre sağlığı açısından risk değerlendirme esaslarına göre belirlenecek. Bitki ve bitkisel ürünler ile bitki koruma ürünleri listesi her yıl Bakanlık web sayfasında yayımlanacak.

Yönetmelik, orman alanları ve ormanlardan elde edilen bitkisel ürünleri kapsamayacak.

Reçete ve üretici kayıt defteri zorunluluğu olmayan ürünler için ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla istenildiğinde reçete yazılabilecek ve üretici kayıt defteri tutulabilecek.

- Reçete yazma yetkisine sahip kişilerin sorumlulukları

Ziraat mühendisleri ve tütün teknoloji mühendisleri (sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere) "bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi" almak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabilecek.

Bitki koruma ürünü bayilik belgesine sahip kişiler reçete yazamayacak, ancak ziraat mühendisi olan bayiler gerekli şartları yerine getirerek "yetkili bitki koruma ofisi belgesi" almaları halinde bu yetkiye sahip olacak.

Reçete yazan yetkili kişiler ihbarı zorunlu olan zararlı organizmaları Bakanlığa bildirecek.

Reçete yazma yetkisine sahip kişi, zararlı organizmadan dolayı kendisine müracaat eden üreticinin arazisini ziyaret ederek, gerekli görülmesi durumunda üretici kayıt defterinde bitki koruma ürünü reçetesi bölümüne uygun tavsiyesini yazacak.

"Yetkili bitki koruma ofisi belgesi" alan bayiler sözleşme yaptıkları üreticilerin alan ve numune kontrollerini yaparak zararlı organizmaların teşhislerini yapabilecek, mücadele amaçlı öneride bulunabilecek, sözleşme yaptıkları üreticilere gerekli kayıtları tutmak şartıyla reçete yazabilecek, bitki koruma ürünü satabilecek ve uygulama yapabilecek.

Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yapmadığı diğer üreticilere bitki koruma ürünü satabilecek fakat reçete yazamayacak ve uygulama yapamayacak.

- Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

Ticari amaçlı bitki ve bitkisel ürün üretimi yapılan alanlarda ve bitkisel ürünlerin bulunduğu depolarda, bitki koruma ürünü uygulamaları yetkili kişiler tarafından veya yetkili kişi nezaretinde yapılacak.

Bitki koruma ürünü uygulamaları, Bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemelere, teknik talimatlarda belirtilen tavsiyelere, uygulama zamanı ve dozu ile etiket bilgilerine uygun yapılacak.

Bitki koruma ürünü uygulayıcıları, bitki koruma ürünü hazırlama ve uygulama işlerinde hamile kadınları, on sekiz yaşından küçük çocukları ve hastaları çalıştıramayacak.

Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında tütün ve tütün ürünleri dahil herhangi bir şey yenilip içilemeyecek.

Profesyonel uygulayıcıların ve yanında bitki koruma ürünü hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce sağlık raporu almaları zorunlu olacak. Raporda, astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun oldukları belirtilmiş olacak.

Hassas bölgeler ve sulak alanların korunması

Su kaynakları civarında bitki koruma ürünü kullanılması halinde sulak alanlar için tehlikeli olmayan bitki koruma ürünü ve düşük sürüklenme sağlayan uygun bitki koruma ürünü uygulama makinesi ve uygulama teknikleri kullanılacak.

Üretici, kimlik bilgilerini, ürün adı, bitkisel üretim yeri, üretim alanı, ürün hasat tarihi ve miktarı gibi bilgileri üretici kayıt defterine kaydedecek.

Üretici, reçete zorunluluğu bulunan bitki koruma ürününü reçete ile alacak ve "bitki koruma ürünleri uygulama belgesi" almış kişiye uygulatacak, ihbarı zorunlu olan zararlı organizmaları Bakanlığa bildirecek.

Yönetmelikle, Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.


K: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET