gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZORUNLU HİZMET AFFINDAN KAÇ KİŞİ YARARLANDI?

Türkiye'nin zorlu coğrafyalarında zorunlu hizmetini yapmakta olan cefakar öğretmenlerimizi mağdur edecek şekilde 06.05.2010 Tarihinde getirilen zorunlu hizmet muafiyeti halen kanayan bir yaradır. Bu zor ve onurlu görevi ifa edeni cezalandıran, hiç yapmayanı ödüllendiren yönetmelik sendikamız tarafından Danıştay nezdinde dava edilmiş olup karar aşamasındadır.

25 Ocak 2011 Salı 13:27
Zorunlu Hizmet Affından Kaç Kişi Yararlandı?

 Batıdaki meslektaşlarıyla neredeyse aynı maaş ve özlük haklarına tabii oldukları halde oldukça zor koşullarda ve cebren çalıştırılan öğretmenlerimizin sıkıntılarını sendika olarak yakından takip etmekteyiz. Konuyla ilgili olarak Bilgi Edinme ve Sendikal Kanun çerçevesinde M.E.B. Personel Genel Müdürlüğü'ne ilettiğimiz yazı aşağıdadır:

 

 

 

 

 Konu  : Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü

İlgi     : 4688 Sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları Kanunu

             4982 Bilgi Edinme Kanunu

 

 

M.E.B.

Personel Genel Müdürlüğü’ne

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 06.05.2010 Tarihinde Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle halen zorunlu hizmetini yerine getirmemiş olan öğretmenlere zorunlu hizmet muafiyeti getirmiştir. Gelişmemiş bölgelere branş ihtiyacı, KPSS Puanı gözetilerek, eş durumundan ya da isteğe bağlı olarak atanmış kadrolu öğretmenlerin aleyhine olacak şekilde Batıya veya gelişmiş illere atanmasını güçleşmiştir. Sendikamız tarafından Kasım 2010 döneminde 81 ilde gerçekleştirilen ankette zorunlu hizmet muafiyeti öğretmenlerin %76’sı tarafından olumsuz değerlendirilirken; %77’lik kesim, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmelere maaş farkı verilmesini ve tayinlerde kolaylık sağlanmasını istemektedir.

 

 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ardahan’da halka hitaben yaptığı konuşmada; “Doğuda öğretmen tutamıyoruz, öğretmenlerin asaleti tasdik olduktan sonra kanundaki boşlulardan yararlanarak bir yolunu bulup batıya kaçıyorlar ama hiç merak etmeyin bunun da çaresine bakacağız" demiştir.

 

Doğu’nun öğretmen ihtiyacı ve bunun karşılanma zorunluluğu, getirilen zorunlu hizmet muafiyetiyle temelden çelişmektedir. Doğuya atanmış olanı zorla orada tutmak, hiç çalışmamış olanı muaf tutmak adil değildir. Eğitim öğretim hizmetinin gönüllü olarak yapılmadığı durumda verimli olmayacağı da açıktır. Asıl olan, çalışma koşullarını iyileştirmek, koşullara karşılık gelecek tazminatları ödemek ve öğretmenleri “kendi istekleriyle” uzun süre çalıştırabilmektir.

 

Zorunlu hizmetini yapmakta iken getirilen zorunlu hizmet muafiyetinden rahatsız olan üyelerimizin sendikamıza ulaştırdığı sıkıntıları doğru analiz etmek ve çözüm üretebilmek için aşağıdaki soruların yazılı olarak yanıtlanması gerekmektedir. Süresi içinde ve ilgi gereği bilgilerinize arz ederim.

 

Bakanlığımızın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 06.05.2010 tarihinde yaptığı değişiklikle zorunlu hizmet muafiyetinden yararlanan kadrolu öğretmen sayısı kaçtır?

 

Başbakanımızın ifadesinden hareketle İlk atama yoluyla, özre bağlı ya da isteğe bağlı olarak halen zorunlu hizmetini yapmakta olan öğretmenlerin bölgede kalma sürelerini arttırma yönünde başka düzenleme üzerinde çalışılmakta mıdır?

 

Genel Müdürlüğünüz tarafından gelişmemiş zorunlu hizmet bölgelerinde zor şartlarda görev yapmakta olan öğretmenlerin mesleki tatmin ve istekliliklerini arttıracak (puan, maaş, tazminat, tercihli atanma, vs) iyileştirmeler yapılması düşünülmekte midir?

 

Cansel Güven

Anadolu Eğitim Sendikası

Genel Başkanı


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET