gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014-2020 DÖNEMİ ULUSAL KIRSAL KALKINMA UYGULAMADA

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) esas alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinatörlüğünde “Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)” 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak uygulaya girmiştir.

01 Haziran 2016 Çarşamba 05:41
2014-2020 DÖNEMİ ULUSAL KIRSAL KALKINMA UYGULAMADA

Eylem Planının temel işlevleri; kırsal kalkınmaya yönelik farklı kamu kurumlan tarafından uygulanan faaliyetlerin birlikte programlanması, uygulanması ve izlenmesi suretiyle kamu kaynaklarıyla yürütülen faaliyetlerde tamamlayıcılığı sağlamak, kaynak kullanımında verimliliği artırmak, kurumlar arasında işbirliği imkânlarını pekiştirmek ve yenilikçi uygulamalara fırsat sağlamaktır.


UKKS 2020'de ifade edildiği üzere, hem farklı nitelikteki kırsal kalkınma faaliyetleri arasında ihtiyaç duyulan işbirliği ve koordinasyon süreçleri güçlendirilecek hem de çok aktörlü ve çok sektörlü bir politika alanı olarak kabul edilen kırsal kalkınmanın merkezi ve yerel düzeyde yönetişim temelinde uygulanmasına katkı sağlanacaktır. Planın bir diğer önemli işlevi de AB'ye katılım sürecinde "Tarım ve Kırsal Kalkınma" alanında yürütülen AB müktesebatına uyum çalışmalarına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede, ülkemizdeki kırsal kalkınma politika uygulamalarının AB kırsal kalkınma politikasının ana stratejik amaçları ve öncelikleriyle uyumlu olması gözetilecektir. Faaliyetlerin konu itibarıyla çeşitliliği UKKS 2020'nin stratejik çerçevesinde ifadesini bulan beş ana stratejik amaç (SA) ya da eksen (kısaca kırsal ekonomi, kırsal çevre, kırsal yerleşimler, kırsal toplum ve yerel kalkınma kapasitesi) altındaki öncelik ve tedbirlere göre belirlenmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET