gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4B PERSONELİ PRİM İADE YAZISI MALİYEDE

Memur Sen 4/B sözleşmeli personelin 2012 yılından evvel döner sermaye ek ödemelerinden %14 oranında yapılan sigorta primi kesintisine ilişkin iadesini gündeme getirdi. Mahkeme kararlarıyla kesinleşen iadesi SGK'nın Maliye'den görüş istemesi aşamasına geldi.

15 Şubat 2016 Pazartesi 09:16
4B PERSONELİ PRİM İADE YAZISI MALİYEDE

Bu primlerin iade edilmesi konusunda gerek açtığımız dava gerekse de SGK ve diğer makamlarla görüşme konusunda Sağlık-Sen olarak konunun en önemli takipçisi olduk. Bu bağlamda haksız kesintilerin iadesi için Sağlık-Sen üyesi adına açılan davada Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi davanın kabulüne karar vermiş ve bu karar Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından onanmıştır.


Yargıtay’ın onama kararının akabinde de yapılan haksız sigorta prim kesintilerinin yargı yoluna gidilmeksizin ödenmesi için Sağlık-Sen olarak SGK’ya başvurmuştuk. Müracaatımızda yapılan kesintilerin açıkça hukuka aykırı olduğunu vurgulamanın yanı sıra, bireysel davalarla yapılan kesintilerin mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve yasal faizleriyle ödenmek zorunda kalınacağını belirterek, Yargıtay tarafından haksız olduğu ve yapılamayacağı belirtilen bu kesintilerin, kurum tarafından davasız ödenmesi; bu şekilde hem kurumun zarara uğramasının hem de çalışanların yargı süreciyle meşgul edilmemesi gerektiği talep edildi.

 

SGK Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirmede haklı olduğumuz görülmüştür. Bu nedenle de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı tarafından 20.01.2016 tarihli yazı ile Maliye Bakanlığı’ndan ödeme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili görüş istenmiştir.


 

SGK tarafından Maliye Bakanlığı’na yazılan yazıda; yapılan kesintinin prime tabi tutulmaması hususundaki Hukuk Müşavirliği görüşüne atıf yapılarak, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından verilen bu kararın, aynı veya benzeri davaları da etkilediği ve bu konuda açılan dava sayının artış gösterdiği, Yargıtayca onaylanan karar dikkate alındığında davaların Kurumun aleyhine sonuçlanmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle de açılan davalara karşı hukuken ve yazışma suretiyle yapılan savunmanın çok ciddi zaman kaybına yol açması ve muhtemelen ciddi maddi kayıpların önlenmesini teminen konunun bir de Maliye Bakanlığınca değerlendirilmesi istenmiştir.

K:Memur Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET