gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİNDE SOSYAL GÜVENLİK PRİM BİLDİRİMİ

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre tespit olunanlar yönünden aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası primleri...

12 Ocak 2011 Çarşamba 19:11

AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİNDE SOSYAL GÜVENLİK PRİM BİLDİRİMİ


5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre tespit olunanlar yönünden aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesine ait usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 03/03/2010 tarihli ve 27510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ gereğince, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve emekli kesenek ve kurum karşılıkları Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılardan ilgili kanunları uyarınca aylıksız izinli sayılan kamu personeli için 15/1/2010 tarihinden itibaren emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET