gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLARA KURULLAR YENİDEN DAĞITILDI

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri ekte belirtildiği şekilde yeniden düzenlendi. 31.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2015-8 sayılı Genelge ile yeni görev dağılımı duyuruldu.

31 Ağustos 2015 Pazartesi 03:59
BAKANLARA KURULLAR YENİDEN DAĞITILDI

KURULLAR LİSTESİ
1- YÜKSEK PLANLAMA KURULU
Başkan       Ahmet Davutoğlu Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Çevre ve
Şehircilik Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Orman ve Su işleri Bakanı
(Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Kurul'a Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlık edecektir.)
2- ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU
Başkan        Ahmet Davutoğlu Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Bakanı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
3- SAVUNMA SANAYİİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU
Başkan        Ahmet Davutoğlu Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı,
Maliye Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
4- BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU
Başkan        Ahmet Davutoğlu Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakam, Ekonomi Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Kurul'a, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecektir.)
5- AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU
Başkan        Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
Üyeler Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı,
Milli Eğitim Bakara, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı
6- EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU
Başkan        Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Üyeler Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
7- PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU
Başkan        Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Üyeler Kalkınma Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı
8- TÜRKİYE'DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ KOMİSYONU
Başkan        Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Üyeler Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
Gümrük ve Ticaret Bakanı
9- ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Başkan        Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş
Üyeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakam, Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli
Eğitim Bakanı
10- UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YÜKSEK KURULU
Başkan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
Üyeler Adalet Bakanı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı. Sağlık Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET