gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKAN YARDIMCILARININ SORUMLU OLDUKLARI KURUMLAR VE GÖREVLER

Başbakanlıkla ilgilendirilen kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler yeniden düzenlenmiştir. 2015-7 sayılı Genelge ile yapılan düzenleme 31.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

31 Ağustos 2015 Pazartesi 04:07
BAŞBAKAN YARDIMCILARININ SORUMLU OLDUKLARI KURUMLAR  VE GÖREVLER

GÖREV DAĞILIM LİSTESİ
BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU
Kurum ve Kuruluşlar
1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
2. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
3. Diyanet İşleri Başkanlığı
4. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
5. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
BAŞBAKAN YARDIMCISI YALCIN AKDOĞAN Görevler
1. TBMM ile ilişkiler
2. Kamu Diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi Kurum ve Kuruluşlar
1. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
3. Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
4. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
5. Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği
 
BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ
Görevler
1. Hükümet Sözcülüğü
2. İnsan haklan ile ilgili kurullar ve insan haklan ile ilgili konularda koordinasyon
Kurum ve Kuruluşlar
1. Vakıflar Genel Müdürlüğü
2. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
4. Türkiye İnsan Haklan Kurumu
BAŞBAKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ Görevler
1. Ekonomik konularda genel koordinasyon
Kurum ve Kuruluşlar
1. Hazine Müsteşarlığı
2. T.C. Merkez Bankası
3. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
4. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
5. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
6. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
7. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
8. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
10. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
BAŞBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKES Görevler
1. Danıştay ile ilişkiler
2. Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlannın ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlannın uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi
3. Kıbns ile ilgili koordinasyon işleri
4. Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi
Kurum ve Kuruluşlar
1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET