gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYELERİN İMAR PLANI YETKİSİ, BAYINDIRLIK BAKANLIĞI’NA GEÇİYOR

TBMM’ye sunulan ve İmar Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, belediyelerin imar planı yetkilerinin Bayındırlık Bakanlığı’na geçmesini öngörüyor. Teklifin mera alanlarını yapılaşmaya açacağı öne sürülüyor

16 Mart 2011 Çarşamba 15:09
Belediyelerin imar planı yetkisi, Bayındırlık Bakanlığı’na geçiyor

BİR AYDA KARAR VERİLMEZSE YETKİ BAKANLIĞA GEÇİYOR

Bayındırlık Bakanlığı, gerekli görülen hallerde ve ilgili idarenin meclisince (belediye meclisi) bir aylık sürede karara bağlanmaması halinde uygunluk görüşü verdiği yatırımlara dair her tür ve ölçekteki plan değişikliklerini yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya yetkili olacak.

GEREKÇE HIZ

Düzenlemenin gerekçesi ise “kıyı ve dolgu alanlarındaki yapıların planlarında bu konuda yetki ve tecrübe sahibi olan bakanlıkça hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir” şeklinde açıklandı.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALACAKLAR

Kamu kuruluşlarına, yaptıracağı yapılarda kendi mimar ve mühendisleri veya müşavirlik kuruluşlarından danışmanlık hizmeti satın almak kaydıyla yapı kullanma izni verilecek.

KÖYDE PLAN ARANMAYACAK

Köy yerleşik alanlarında yapılacak okul, cami, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi küçük ölçekli kamu yapılarında imar planı şartı aranmayacak. Valilik tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yer seçimi yapılacak ve ruhsata bağlanacak.

KÖY KAHVESİ VE BAKKAL İÇİN İZİN ALMAYACAK

Belediye ve mücavir alanları dşında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracak konut, hayvacılık veya tarımsal amaçlı yapılar, bakkal, manav, berber ve köy kahvesi gibi yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmayacak.

MERALAR İMARA AÇILACAK

Turizm Teşvik Kanunu çerçevesinde turizm amaçlı kullanıma ayrılan alanlar, Hazine’ye tescil edilecek ve ilgili belediyelere tahsis edilecek. Belediyelere tahsis edilen alanlardan ot bedeli alınmayacak. Bu alanlar yapılaşma şartları içinde talep sahiplerine tahsis edilecek. Umumi yapılar hariç, inşa edilecek yapılar bodrum hariç iki katlı olacak ve 200 metrekareyi geçmeyecek. İmara açılacak bu mera alanları için valilik bünyesinde komisyon kurulacak.

SİT ALANINDA EVİ OLANA YENİ HAK

Tarihi yerler ve 2. ve 3. derece sit alanlarında olduğu yerlerde ev ve çeşitli mülkleri bulunanlar hem bölgenin dokusuna aykırılık içermeden yapılarını yenileyebilecek hem de ruhsat ve irtifak hakkı alabilecek. Belediyeler ve il özel idareleri, kat mülkiyeti ve kat irtifakını re’sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkili olacak.

Tepkiler gecikmedi

Yasa teklifini değerlendiren ürkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanı Mehmet Soğancı, “Sadece kıyı belediyelerini değil, bütün belediyelerin kanunda sayılan hükümler çerçevesindeki imar yetkileri Bakanlığa devrediliyor. Bakanlık belediyelere veya ilgili yönetimlere ‘bir ay içinde karar verdin verdin, vermedin bu işi ben hallederim’ diyerek kararı alacak” dedi. CHP Milletvekili Tayfur Süner, bu düzenlemenin Ak Parti’nin kaybettiği kıyılarla hesaplaşması anlamına geldiğini söyledi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET