gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY KARARI VE ANALİZİ

Yonetici Atama Klavuzuna Danıştay'dan Durdurma Kararı geldi.Danıştay 2. Dairesinin 2010/3883 esas numaralı 03/11/2010 tarihli karara göre;

04 Şubat 2011 Cuma 10:51
Danıştay Kararı ve Analizi

13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, 15.05.2010 tarih ve 27582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesi ile değişik 8. maddesinin 2. fıkrası, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesi Kapsamında Yapılacak Atamalara İlişkin Uygulama Kılavuzunun 3. bölümündeki 17. soruya verilen cevabın 2. cümlesi ve 15/05/2010 tarihinden sonra Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından yapılmayan atamaların yürütmesi durdurulmuştur.

Durdurulan maddelere bakacak olursak;

"(2) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır."

Soru 17:
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların dışındaki diğer adaylar başvuruda bulunabilecekler mi?
Cevap:
Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında sayılan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine aday bulunmaması halinde Yönetmeliğin 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında atama yapılabilecektir. Ancak, Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarda; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların başvuruları kabul edilecek, bu şartı taşımayan diğer adayların başvuruları bu dönemde kabul edilmeyecektir.

Durdurulan maddeler yeşil ile gösterilmiştir. Buna karara göre; Danıştay

Yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 8. maddesinin 2. fıkrasında ki düzenlemenin eksik olduğuna vurgu yaparak, bu madde de Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine yapılacak yönetici atamalarında kendi içerisinde öncelik olması gerektiğine vurgu yapmış ve bu eksik düzenlemeden ötürü de yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkrasının yürütmesini durdurmuştur.

Dolayısıyla 15.05.2010 tarihinden sonra yapılan ; isteğe bağlı atamalar , zorunlu yer değiştirme ( rotasyon ) atamaları ve sınav dayalı atamalarda Güzel Sanatlar, Spor Liseleri ile her türde ki Anadolu statülü eğitim kurumlarına, bu kurumlara öğretmen olarak atanan ve tekrar sınavsız olarak atabilecek durumda olanların dışında yapılan Türkiye genelindeki bütün atamaların iptal edildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu karar MEB e tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uygulanmak durumundadır. Bu karar sadece bu statüdeki okullara atanaları ilgilendirmektedir. İlköğretim okulları, Genel Liseler ve Meslek Liselere atananlar ile ilgili bir sorun bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili hukuki durumu özetleyen 27/01/2011 tarih ve 4447 sayılı Hukuk Müşavirliğinin yazısıda bu durumu bildirmektedir.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET