gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY: 'MESAİ DIŞINDA KARŞILIĞI OLMAYAN NÖBET TUTAMAZ'

Danıştay: 'mesai dışında karşılığı olmayan nöbet tutamaz' dedi.

24 Şubat 2011 Perşembe 13:27
Danıştay: 'mesai dışında karşılığı olmayan nöbet tutamaz'

21.5.2010/27587 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 10. maddesi 2. fıkrasının c bendi 5. sırasında yer alan; "Merkezlerde çalışma saatleri dışındaki nöbet görevinin yerine getirilmesi" ile "Teknik müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesi 2. fıkrası b bendinde yer alan; "Çalışma saatleri dışında idari nöbet tutar" ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptal edilmesi hakkında; Eski yönetmelikte nöbet tutulan bu zamanlar karşılında izin veriliyor iken bu durumun yeni yönetmelikte çıkarılmış olması gerekçesiyle Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay 2. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Danıştay 2. Dairesinin 2010/4034 sayılı Y.D. kararında; Anayasanın angaryayı yasakladığından bahisle mesai saatleri dışında da hizmet veren yaygın eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin haftada kırk saatlik çalışma süresine ek olarak mesai saatleri dışında yerine getirdikleri idari nöbet görevinin karşılığında izin kullandırılacağına ilişkin hükümlerin Yönetmelikte yer almamasına dair tesis edilen işlemde hukuka uyarlık olmadığı belirtilmiştir.

Danıştay 2. Dairesinin 2010/4034 sayılı Y.D. kararı için tıklayınız.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET