gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİSİPLİN CEZALARININ AFFI, TASARIDA YOK

Bugün gazetesinde yer alan bir haber bugün tüm medya sitelerinde yer almıştır. Bilindiği üzere, referanduma sunulan maddeler arasında uyarma ve kınamaya yargı yolunu kapatan Anayasa'daki hükmün kaldırılması da var idi. Bu düzenlemeye uygun olarak, 657'de değişiklik yapılmaktadır. Ancak, haberlerde belirtildiği üzere bugüne kadar verilen disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

06 Aralık 2010 Pazartesi 10:00
Disiplin cezalarının affı, tasarıda yok

657 sayılı Kanunda, Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Memuriyeten çıkarılma cezaları bulunmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, son defa, 2005 yılı toplu görüşmelerindeki mutabakat gereğince, 2006 yılında bir yasa çıkarmış ve yasada "23.4.1999 tarihinden 14.2.2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir" hükme bağlamıştır.

29 Kasım 2010 tarihinde Meclise sevk edilen 657 tasarısında ise iki önemli husus bulunmaktadır. 1- Uyarma ve Kınmaya karşı, referanduma uygun olarak, yargı yolu açılmaktadır. 2- Sicil sistemi kaldırılmaktadır.

Haberlerde sicil sisteminin kaldırılması, yeni bir disiplin affı gibi sunulmakta olup, bu doğru değildir. Disiplin affı için http://www.memurlar.net/haber/47965/ adresinde yer alan türden bir kanun maddesi gerekmekte olup, bu türden bir madde tasarıda bulunmamaktadır.

Şu hususu da belirtmek gerekmektedir: Uyarma ve kınamaya karşı yolu açılmasına rağmen, daha önce verilmiş uyarma ve kınama cezalarının affedildiğine dair bir geçici madde de tasarı da bulunmamaktadır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET