gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Maliye Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nu seçimden önce çıkarmayı planlıyarak mevcut sistemi sil baştan yenilemeye hazırlanıyor.

07 Şubat 2011 Pazartesi 14:36
Döner Sermaye İşletmeleri Tek Çatı Altında Toplanacak

 Kanunla beraber bakanlıklardaki döner sermaye işletmeleri tek çatı altında toplanacak, verimsiz olanlar ise kapatılacak. Maliye'den üst düzey bir yetkili, "Bu kapsamda çok sayıda verimli olmayan işletme var. Bunların gelir gider hesabını yeniden yapacağız. Verimli olmayanlar kapatılacak. Bütün döner sermayelerin hesapları, fiyat politikaları da tek noktadan yürütülecek" dedi. 

 
Yasal düzenlemenin Haziran 2011'de yapılacak seçimden önce tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran yetkili, yeni sistemin şeffaf ve hesap verilebilir olacağını kaydetti. Yolsuzluk yapanlara da zararın iki katına varan oranlarda para cezası verilmesi gündemde. Maliye'nin verilerine göre bin 69'u Sağlık Bakanlığı'na, 893'ü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmak toplam 2 bin 690 işletme bulunuyor. Bu kuruluşların yıllık geliri ise yaklaşık 20 milyar lira. 
 
Gelir gider dengesi 
 
Döner Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarısı Taslağı'na göre işletme birimlerinin personel giderleri ek ödemeler dahil olmak üzere bütçe gelirinin yüzde 30'undan fazla olamayacak. Bu oranı işletmeler itibariyle yüzde 20'ye kadar indirmeye, yüzde 45'e kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkili olacak. Taslağın mali hükümler bölümüne göre işletme biriminin tahsil edilen aylık bütçe gelirinin yüzde 15'i en geç takip eden ayın yirmisine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak. 
 
Pay eşit dağıtılacak 
 
Yeni düzenlemede gelir gider dengelerinin kontrolünün yanı sıra idarecilerin takdir hakkına da sınırlama getirilmesi üzerinde duruluyor. İşletmeler hakkında performans kriteri oluşturulurken, fazla kazanç elde eden hastane gibi yerlerin gelirleri fiziki şartların iyileştirilmesinde kullanılacak. Hastanelerde, hastanın daha iyi hizmet almasının yanı sıra çalışanlar arasında eşitlik de gözetilecek.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET